Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

marian.lukac

Spolu: 57 projektov,
s počtom stiahnutí: 4x
Top projektov: 0


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 57   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Strategický marketing (podoby marketingových stratégii, prístupy tvorby cien...)
96,9%
0,1 0x
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9%
0,1 0x
Občianske právo (Definícia občianskeho práva, Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva, Delenie občianskeho práva podľa rímskeho práva...)
96,5%
0,1 0x
Úver (definícia bankového systému, finančného trhu, úveru...)
96,4%
0,1 0x
Strategický marketing (charakteristiky, princípy, filozofia...)
95,9%
0,1 0x
Medzinádné právo verejné (Spôsoby nadobúdania občianstva, Zánik občianstva...)
95,9%
0,1 0x
Trestné právo (význam trestného práva, pôsobnosť trestného činu, definícia trestného činu, typy trestného práva...)
95,8%
0,1 0x
Manažment (definície manažmentu, definícia manažéra...)
95,4%
0,1 0x
Finančné právo (Definície finančného práva, Definícia financií, Pojmy pri finančnom práve...)
95,4%
0,1 1x
Správne právo (Pojmy pri správnom práve, Charakteristiky práva, právnych noriem...)
94,9%
0,1 0x
Výrobné faktory (Charakteristika výroby, Reprodukčný proces, Deľba práce...)
94,8%
0,1 0x
Firemná kultúra (podniková kultúra vs. podniková klíma, príklady nefunkčnej, pozitívnej a ideálnej podnikovej kultúry...)
94,4%
0,1 0x
Tímová práca (Charakteristika tímu, Charakteristika pracovnej skupiny, Delenie tímu...)
94,4%
0,1 0x
Vzdelávanie zamestnancov (definícia, povolanie vs. zamestnanie, vzdelanie vs. kvalifikácia)
94,4%
0,1 0x
Získavanie zamestnancov (definícia, úloha, proces získavania zamestnancov...)
93,8%
0,9 0x
Lexikológia, slovná zásoba (Slovo, Jadro a okraj slovnej zásoby, Hononymá, Antonymá, Synonymá...)
93,2%
0,1 0x
Korelácia, charakteristika nesúmernosti
92,4%
0,1 0x
Mzdový systém (úvod do mzdového systému, charakteristika mzdovej politiky, charakteristika mzdy...)
92,1%
0,8 0x
Národné hospodárstvo (definícia, charakteritiky a ciele národného hospodárstva, charakteristika jeho odvetví)
91,4%
0,8 1x
Ekonomika - Časové rady
91,2%
0,1 0x
Rozmiestňovanie, prepúšťanie a penzionovanie zamestnancov
89,0%
0,1 0x
Etika v podnikaní (Vývoj etiky v podnikaní, definícia etického kódexu...)
88,9%
0,1 0x
Pracovné miesto (základné charakteristiky a pojmy)
88,9%
0,9 0x
Pracovné právo (pracovný pomer, zamestnanec, zamestnávateľ...)
88,9%
0,1 0x
Stredné hodnoty, triedenie
88,8%
0,1 0x
Hodnotenie zamestnancov na pracovisku
88,5%
0,1 0x
Veta, členenie viet (charakteristika vety, delenie viet)
88,2%
0,1 0x
Nezamestnanosť (charakteristika a druhy nezamestnanosti, meranie nezamestnanosti...)
88,2%
0,1 0x
Rodinné právo (manželstvo, práva a povinnosti rodičov, práva a povinnosti detí...)
87,6%
0,1 0x
Daň, daňová sústava (pojmy z daňovníctva a rozdelenie daní)
87,4%
0,1 0x
Charakteristika dôchodku, Invalidný dôchodok a podmienky nároku na dôchodok
87,3%
0,1 0x
Jazykové štýly a slohové postupy
86,6%
0,9 0x
Tvorenie slov (Odvodzovanie, Skladanie...)
86,5%
0,1 0x
Demand, elasticity of demand, supply (Dopyt, elasticita dopytu, ponuka)
86,4%
0,1 0x
Trading companies (Topic of project, What is a business, What is a register of companies...)
86,2%
0,8 0x
Competition - Konkurencia / hospodárska súťaž
86,1%
0,1 0x
Personálne plánovanie
85,8%
0,1 0x
Working adaptation (Pracovná adaptácia)
85,5%
0,1 0x
Odpisy - definícia, výpočet odpisov, metódy odpisovania
84,5%
0,1 0x
Cenová stabilita a inflácia (charakteristika a rozdelenie)
84,3%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: