Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Občianske právo (Definícia občianskeho práva, Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva, Delenie občianskeho práva podľa rímskeho práva...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48111
Posledná úprava
04.04.2022
Zobrazené
169 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Občianske právo

Občianske právo je všeobecným právnym odvetvím súkromného práva. Upravuje právo vo vzťahu k občanovi. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.
Jedná sa pri ňom hlavne o naplňovanie občianskych práv, slobôd a ochranu osobnosti a majetku. Okrem toho upravuje základné vzťahy medzi občanmi, fyzickými a právnickými osobami aj vo vzťahu k štátu.
Základným prameňom občianskeho práva je Občiansky zákonník. Občiansky zákonník charakterizuje a upravuje právne úkony. Okrem Občianskeho zákonníka je prameňom občianskeho práva aj ústava Slovenskej republiky, ale aj občiansky súdny poriadok.
V rámci občianskeho práva dochádza k porušeniu zmlúv a vznikajú spory. Kvôli ním sa potom vedie občianske súdne konanie, ktoré má spory vyriešiť.
Pri občianskom práve vystupujú dve strany a to navrhovateľ a odporca.
Navrhovateľ je pritom ten, ktorý musí dokázať, že odporca voči nemu si neplní povinnosti.
Odporca je ten, ktorý musí dokázať, že všetky povinnosti voči navrhovateľovi si splní.
Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva
A) Rodinné práva
B) Vecné práva
C) Dedičské práva
D) Záväzkové práva
E) Práva duševného vlastníctva
...

Kľúčové slová:

právo

občianske právo

vlastnícké právo

dedičské právo

záložné právo

právnická osoba

právny úkon

vlastníctvo

držba

dedičstvo

poistenie

dlhObsah:
 • 1. Definícia občianskeho práva
  2. Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva
  3. Delenie občianskeho práva podľa rímskeho práva
  4. Vlastnícké právo
  5. Záložné právo
  6. Zmluvná pokuta
  7. Ručenie
  8. Nájomná zmluva a najomné
  9. Dedičské právo
  10. Záväzkové právo

Zdroje: