Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Temperament, hlavné charakteristiky osobnosti z hľadiska temperamentu

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48176
Posledná úprava
07.07.2022
Zobrazené
344 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Aká je charakteristika pojmu osobnosť?
Osobnosť je integrovaný celok duševných a telesných vlastností.
Podľa Mikulaštík osobnosť je otvorená vplyvom prostredia a iných osobností zo sociálneho prostredia.
Aké sú teórie osobnosti?
Medzi teórie osobnosti patria teória vrstiev, typologické, faktorové a humanistické teórie.
Aká je charakteristika jednotlivých teórii osobnosti?
A) Teória vrstiev
Teória vrstiev je psychoanalytická paradigma osobnosti.
B) Typologické teórie
Typologické teórie sú základné charakteristiky osobnosti z hľadiska temperamentu.
C) Faktorové teórie
Pri týchto teóriách je behavioriálna paradigma vytváraná na základe faktorovej analýzy.
D) Humanistické teórie
Tieto teórie vychádzajú z porozumenia jedinca.
Aká je etymológia slova temperament?
Slovo temperament pochádza z latinských slov temperamentum, čo znamená náležité správne zmiešanie, temperare, čo znamená zmiešanie a temperantia, čo znamená sebakontrola.
Aká je charakteristika slova temperament?
Temperament je súbor dynamických vlastností osobností, prejavujúcich sa spôsobom správania, reakciou na podnety a dynamikou prežívania.
Temperament ľudí predstavuje rýchlosť, s ktorou človek prejavuje svoje záľuby, záujmy a správanie.
Je to stupeň a typ všeobecnej vzrúšivosti citov, prípadne i psychickej štruktúry ľudského jedinca.
Temperament v dnešnej dobe je jednou z najfrekventovanejších premenných vo výskume aj v klinickej praxi.
...

Kľúčové slová:

sangvinik

flegmatik

cholerik

melancholik

introvert

extrovert

temperament

osobnosť

správanie

charakter

morálka

autonómna morálka

Hippokrates

Jung

komunikácia

adaptabilita

prispôsobivosťObsah:
 • 1. Charakteristika pojmu osobnosť
  2. Teórie osobnosti
  3. Etymológia slova temperament
  4. Charakteristika slova temperament
  5. Charakteristika slov charakter, hodnoty a normy
  6. Charakteristika slova autonómna morálka
  7. Charakteristika jednotlivých typov autonómnej morálky
  8. Typy osobnosti podľa Hippokrata a Junga
  9. Kladné a záporné stránky týchto typov osobnosti
  10. Aké sú otázky na zistenie temperamentu
  11. Ďalšie typy temperamentu
  12. Princíp slovného asociáčného experimentu

Zdroje: