Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Motivácia zamestnancov (charakteristika pojmu motivácia, charakteristika motivačného založenia, sedem pravidiel motivácie podľa Plamínka...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48189
Posledná úprava
14.09.2022
Zobrazené
302 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Aká je Charakteristika pojmu motivácia ?
Slovo motivácia je odvodený od latinského slova movare, čo znamená hýbať sa, pohybovať sa.
Mnoho psychológov hovorí, že sebamotiváCia je vlastne jediný druh skutočnej motivácie.
Ani jeden motivátor čí osobný tréner nemôže človeka priviesť k úspechu, ak človek sám nechce.
Motiváciu môžeme vnímať ako preferenčný rámec pre výber z viacerých možností.
Podľa Řežáča motiváCia je zložitý pojem s fyziologickými, biologickými, ekonomickými, sociologickými a ďalšími prejavmi. Pojem motivácia v sebe zahŕňa vnútorné a vonkajšie činitele, ktoré spúšťajú správanie človeka.
Podľa Ďuriča a Štefanoviča motivácia je stav napätia organizmu vyvolaný neuspokojením istej potreby zameranej na jej odstránenie.
Podľa pedagogického slovníka motivácia je súhrn vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré vzbudzujú, aktivujú, dodávajú energiu ľudskému konaniu a prežívaniu, zameriavajú toto konanie na prežívanie určitým smerom riadia jeho priebeh, spôsob reagovania jedinca na konanie a prežívanie, jeho vzťahy k ostatným ľuďom a svetu.
Motivácia je súbor pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie.
Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer.
Motivácia je hnacia sila, ktorá vedie k dosiahnutiu osobných a organizačných Cieľov, je to vôľa niečo dosiahnuť.
Motivácia je akási vnútorná sila, ktorá nás poháňa k určitej činnosti a riadi naše správanie.
Táto vnútorná sila môže vychádzať z určitých potrieb, ktoré keď nie sú uspokojené, tak vzniká motivácia ich naplniť.
Podľa Muttina niektorí považujú motiváciu za takmer zbytočný pojem, ktorý nepatrí do slovníka experimentálnej psychológie, podľa iných motivácia je základným predmetom psychológie, je kľúčom na porozumenie správania.
Podľa Armstronga teória pracovnej motivácie vysvetľuje prečo sa ľudia pri práci správajú určitým spôsobom a prečo vyvíjajú určité úsilie v konkrétnom smere. Zaoberá sa tiež spokojnosťou s prácou- faktormi, ktoré ju vytvárajú a jej vplyvom na pracovný výkon.
...

Kľúčové slová:

motivácia

motivovanie

zamestnanec

zamestnávateľ

práca

pracovná motivácia

potreby

hierarchia potrieb

Maslow

Skinner

Vroom

Herzberg

MCgregor

McClelandObsah:
 • 1. Aká je Charakteristika pojmu motivácia
  2. Aká je Charakteristika motivačného založenia
  3. Aký je sedem pravidiel motivácie podľa Plamínka
  4. Aké sú tri dimenzie motivácie
  5. Aké sú druhy motivácie
  6. Aká je Charakteristika týchto typov motivácie
  7. Aké sú hlavné faktory pracovnej motivácie
  ...
  48. Čo znamená horizontálna a vertikálna úroveň medzi podnikmi?
  49. Aké sú fázy motivačného programu?
  50. Môžu mať motivačné programy rovnakú úroveň pre rôzne oddelenia v podniku?
  51. Aká je úroveň motivačných programov v zahraničí?
  52. Aké sú hlavné znaky autonómneho tímu?
  53. Aké sú hlavné stratégie autonómneho tímu?
  54. Aké sú faktory ovplyvňujúce výkonnosť pracovníkov?

Zdroje: