Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Pracovné právo (charakteristika pracovného práva, objekt pracovného pomeru, obsah pracovného pomeru...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48190
Posledná úprava
14.09.2022
Zobrazené
25 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aká je Charakteristika pracovného práva?
Pracovné právo je kodifikované odvetvie práva upravujúce vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce.
Pracovné právo je samostatné právne odvetvie právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré možno definovať ako súbor právnych noriem upravujúcich vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej činnosti.
Podľa BaranCovej je Charakteristické pre pracovné právo, to že sa v jeho rámci uskutočňujú nielen typické sociálne ústavné práva ,ale aj liberálne slobody.
2. Čo je objektom pracovného pomeru?
Objekt pracovného pomeru je osobný výkon práce zamestnanca.
3. Čo je obsahom pracovného pomeru?
Obsahom pracovného pomeru sú práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
4. Aká je Charakteristika pracovnoprávneho vzťahu?
Pracovnoprávny vzťah je hierarchický vzťah podriadenosti a nadriadenosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyvážený pracovnoprávnou ochranou v prospech zamestnanca.
Ako uvádza Bezáková pracovnoprávne vzťahy sú vymedzené právami a povinnosťami účastníkov.
5. Aké informácie nemôže požadovať zamestnávateľ od budúceho zamestnanca?
Medzi informácie, ktoré nemôže požadovať zamestnávateľ od budúceho zamestnanca patria:
A) Informácie tykajúce sa tehotenstva
B) Informácie o rodinných pomeroch
C) Informácie o bezúhonnosti
D) Informácie o politickej príslušnosti
E) Informácie o náboženskej príslušnosti
...

Kľúčové slová:

pracovné právo

pracovný pomer

právo

práca

dohoda

zamestnanec

zamestnávateľ

pracovná zmluva

pracovný čas

nadčas

zákonník práceObsah:
 • 1. Aká je Charakteristika pracovného práva?
  2. Čo je objektom pracovného pomeru?
  3. Čo je obsahom pracovného pomeru?
  4. Aká je Charakteristika pracovnoprávneho vzťahu?
  5. Aké informácie nemôže požadovať zamestnávateľ od budúceho zamestnanca?
  6. Aká je Charakteristika predzmluvných vzťahov?
  7. Kto je subjektom pracovnoprávneho vzťahu?
  ...
  62. Čo je princípom preradenia na inú prácu?
  63. Ako je to s pracovnou Cestou zamestnanca?
  64. Aká je Charakteristika pojmu odstupné?
  65. Aká je Charakteristika pojmu odchodné?
  66. Aké metódy sa používajú pri posudzovaní uchádzačov o zamestnanie?
  67. Čo je povinnosťou každého zamestnávateľa?
  68. Čo konkretizuje pracovný poriadok?

Zdroje: