Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Štýly vedenia ľudí (charakteristika, typy, etické vedenie, vedúci manažér...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48263
Posledná úprava
19.01.2023
Zobrazené
29 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aká je charakteristika vedenia ľudí?

Hlavnou črtou riadenia a vedenia ľudí je definícia stanovených úloh a cieľov. Pracovníci musia vedieť ako a čo majú robiť. Dôležitú úlohu zohráva aj časové vymedzenie, určenie do akej doby má cieľ splnený. Po vymedzení cieľov môže nastať fáza plnenia cieľov a ich realizácia.
Vedenie ľudí je vertikálny vzťah vedúceho ku svojim podriadeným. Je to vlastne forma pracovného vzťahu nadriadeného ku podriadeným.
Podľa Burnsa viesť ľudí značí mobilizovať iných prostredníctvom ľudí s určitými motívmi, hodnotami, rozličnými ekonomickými, politickými a inými zdrojmi v kontexte súťaživosti a konfliktu so zámerom realizovať ciele lídra alebo ciele, ktoré sú spoločné pre lídra a jeho následníkov.
Du Brin definuje vedenie ľudí ako ovplyvňovanie činnosti jednotlivcov alebo skupín za účelom dosiahnutia určitých cieľov v rámci určitých situácii.
Dvojica autorov Kim a Mabourgne vymedzujú vedenie ľudí ako budovanie dôvery a vzájomnej podpory medzi ľuďmi na ktorých záleží pri napĺňaní organizačných cieľov.
House, Javidan a Dorfmann sú autormi definície vedenia ľudí, podľa ktorej viesť ľudí znamená ovplyvňovať a motivovať druhých a umožňovať im prispievať k efektivite a úspechu organizácii, ktorých sú členmi.
Podľa Jukla viesť ľudí značí ovplyvňovať iných, aby chápali a akceptovali ciele, ktoré sa majú naplniť a spôsoby ich naplnenia a podporovať kolektívne a individuálne úsilie smerujúce k splneniu zdieľaných úspechov.
Rybanský uvádza, že pod vedením ľudí rozumieme bezprostredné ovplyvňovanie vedomia zamestnancov, ich postojov, preferencii, sociálneho správania, ale taktiež aj ich pracovného správania.
...

Kľúčové slová:

vedenie

riadenie

nadriadený

vedúci

manažér

manažment

etika

etické vedenie

autokrat

autorita

demokrat

liberál

podnik

ciele podnikaniaObsah:
 • Aká je charakteristika vedenia ľudí?
  Aká je charakteristika štýlu vedenia ľudí?
  Aké sú dva druhy vedúcich pracovníkov?
  Aké sú faktory, ktoré determinujú schopnosti a správanie vedúceho manažéra?
  Aká je charakteristika etického vedenia ľudí?
  Aké znaky správania má líder, ktorý vedie zamestnancov k etickému správaniu?
  ...
  Aké otázky si kladie manažér, keď chce podnik nasmerovať k úspechu?
  Aký je rozdiel medzi manažérom a lídrom?
  Aký je rozdiel medzi subjektom a objektom vedenia?
  Aké sú metódy vedenia zamestnancov v podniku v krízových situáciách?
  Aká je charakteristika týchto metód?
  Aká je charakteristika pojmu riadenie výnimkou?

Zdroje: