Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Strategický marketing (charakteristiky, princípy, filozofia...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48067
Posledná úprava
27.01.2022
Zobrazené
62 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Strategický marketing

Charakteristiky marketingu
1. Cieľom marketingu je poznať a rozumieť zákazníkovi tak dobre, že výrobok alebo služba mu budú vyhovovať a samy sa predajú.
2. Marketing je prostriedok, pomocou ktorého sa rozvíja a sprostredkuje blahobyt ľudí.
3. Slovo marketing pochádza z anglických slov market- trh a ing- činnosť, číže slovo marketing môžeme voľne preložiť ako činnosť s trhom.
4. Marketing je vedná disciplína, ktorá sa zameriava na uspokojovanie potrieb zákazníkov.
5. Marketing je vedná disciplína, ktorá sa zameriava na poznanie trhu.
6. Marketing je postup, metóda uvedenia produktu na trh.
7. Marketing je spôsob riadenia a podnikania.
8. Podľa Armstronga a Kotlera sa marketing chápe ako spoločenský a riadiaci proces, v ktorom skupiny a jednotlivci získavania prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.
9. Podľa Hornera a Swarbrooka sa marketing zaoberá vzťahmi medzi kupujúcimi a predávajúcimi a činnosťami, ktoré majú tieto vzťahy doviesť k uspokojivému záveru.
10. Podľa Trias de Bes a Kotlera marketing začína výskumom alebo štúdiom potrieb zákazníkov a vytvára stratégie, ktoré odpovedajú na otázku ako tieto potreby zákazníkov uspokojiť. Aj dnes sa ešte stáva, že niektorí výrobcovia tento prístup zanedbávajú a zaoberajú sa iba tým ako výrobné výrobky predať.
11. Podľa Kita a kolektívu marketingový prístup vyjadruje, čo všetko sa musí začať prostredníctvom informácie.
...

Kľúčové slová:

marketing

strategický marketing

PESTEL

PEST

analýza PESTEL

analýza SWOT

produkt

výrobok

klient

zákanzík

reklama

cena

marketingový mix

riadenie podniku

podnik

segmentáciaObsah:
 • 1. Charakteristiky marketingu
  2.Princíp marketingu
  3. Marketingová filozofia
  4. Prvky marketingového mixu
  5. Funkčná stratégia
  6. Etapy marketingového procesu
  7. Faktory PESTEL
  8. Analýza trhu
  9. Analýza konkurenčného prostredia
  10. Analýza interného prostredia podniku
  11. SWOT analýza
  12. Postup tvorby SWOT analýzy
  13. Príklady faktorov SWOT analýzy
  14. Najčastejšie chyby pri tvorbe SWOT analýzy

Zdroje: