Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48185
Posledná úprava
23.08.2022
Zobrazené
147 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Aká je história nezamestnanosti?
o V Európe sa začal vyskytovať problém nezamestnanosti až na začiatku 19.storočia.
o Povojnové usporiadanie strednej Európy sa muselo vysporiadať s obrovskými sociálnymi problémami. Značná časť pracovnej sily padla v prvej svetovej vojne alebo zostala invalidná. Priemysel bol orientovaný na zbrojenie, ktoré koncom vojny upadalo. Transformácia zbrojného priemyslu na iné odvetvia podnikania bola pomalá a viedla ku veľkej hospodárskej kríze, ktorá postihla aj Československú republiku.
Porazené mocnosti, ktoré dovtedy pôsobili ako akcelátory obchodu, sa stali stagnujúcimi veľmocami.
V roku 1918 sa vytvoril systém podpôr pre nezamestnaných, ktorý sa však vzťahoval len na tých nezamestnaných, ktorí boli sociálne poistení a na demobilizovaných vojakov.
V roku 1921 boli schválené dva zákony, ktoré mali od roku 1925 zaviesť program starostlivosti o nezamestnaných založenom na Gentskom systéme.
Gentský systém bol pomenovaný podľa belgického mesta Gent, kde vznikol v roku 1901.
Bol založený na vyplácaní dávok v nezamestnanosti odborovými organizáciami, ktorým na ich činnosť prispieval štát a zamestnaní.
Nárok na podporu mal iba taký občan, ktorý stratil zamestnanie a súčasne bol organizovaný v odboroch aspoň pol roka pred stratou zamestnania.
Dávku poberal iba 13 týždňov a od roku 1930 až 26 týždňov.
Tento systém nezahŕňal osoby, ktoré neboli v odboroch a tým pádom vznikla skupina nechránených zamestnancov.
Zákony z rokov 1919 a 1920 upravovali aj zdravotné poistenie, ktoré bolo určené pre pracujúcich na základe pracovného, služobného a učňovského pomeru.
Hlavnými nástrojmi boli veľké štátne investície, kurzy pre nezamestnaných, strávne poukážky.
V dobe vzniku Československa bolo na Slovensku zamestnaných v štátnej administratíve iba 37 Slovákov, zo 783 lekárov bolo 26 Slovákov, zo 4687 učiteľov bolo 243 učiteľov.
...

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

zamestnanie

práca

trh práce

pracovný trh

sociálna pomoc

príjem

sociálny príjem

ekonómia

dávky v nezamestnanostiObsah:
 • Aká je Charakteristika nezamestnanosti?
  Aká je Charakteristika trhu práce?
  Aká je história nezamestnanosti?
  Aké sú systémové a nesystémové dávky sociálnej pomoci?
  Aká je Charakteristika mikroekonomického a makroekonomického rozmeru nezamestnanosti?
  Aká je Charakteristika pojmu zamestnanie?
  Aká je Charakteristika nezamestnaného človeka?
  Čo je následkom nezamestnanosti?
  Na čo majú nárok nezamestnaní ľudia vo väčšine priemyselných štátoch?
  Čo musia splniť nezamestnaní ľudia pre čerpanie sociálnych príjmov?
  ...
  Aká je Charakteristika dávky v nezamestnanosti?
  Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?
  Kto je dobrovoľne poistenou osobou?
  Kde si poistenec uplatňuje dávku v nezamestnanosti?
  Aké sú podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti?
  Čo sa považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti?
  Čo sa nezapočítava do obdobia poistenia v nezamestnanosti?
  Na koho sa nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti?
  Aká je výška dávky?
  Ako sa vypláca dávka v nezamestnanosti?

Zdroje: