Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Obchodné spoločnosti (104 vypracovaných otázok)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48180
Posledná úprava
25.07.2022
Zobrazené
68 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aké sú typy právnických osôb- obchodných spoločnosti?
Medzi typy právnických osôb- obchodných spoločnosti patria verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručeným obmedzením a akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie.
Postavenie obdobné spoločnosti majú aj právnické osoby založené podľa práva Európskej únie.

2. Aké sú typy právnických osôb, ktoré nie sú ale obchodnými spoločnosťami?
Medzi typy právnických osôb, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami patria družstvo, štátny podnik a tichá spoločnosť a združenie fyzických a právnických osôb.

3. Ako to je s počtom fyzických a právnických osôb v týchto obchodných spoločnosť?
Obchodné spoločnosti sú väčšinou tvorené viacerými fyzickými a právnickými osobami, ale pripúšťa sa, že túto obchodnú spoločnosť môže tvoriť len jedna fyzická alebo právnická osoba.

4. Kde sa zapisujú údaje o obchodných spoločnostiach?
Údaje o obchodných spoločnostiach sa zapisujú do Obchodného registra.

5. Aká je charakteristika pojmu podnikanie?
Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku.

6. Aká je charakteristika pojmu podnikateľ?
Podnikateľ je osoba
A) ktorá je zapísaná v obchodnom registri, podnikateľ je osoba
B) ktorá podniká podľa živnostenského oprávnenia
C) podnikateľ je osoba, ktorá podniká na základe osobitných predpisov
D) Osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť
...

Kľúčové slová:

obchod

obchodná spoločnosť

komanditná spoločnosť

verejná obchodná spoločnosť

akciová spoločnosť

právnická osoba

podnik

podnikateľ

imanie

konateľ

spoločníkObsah:
 • 1. Aké sú typy právnických osôb- obchodných spoločnosti?
  2. Aké sú typy právnických osôb, ktoré nie sú ale obchodnými spoločnosťami?
  3. Ako to je s počtom fyzických a právnických osôb v týchto obchodných spoločnosť?
  4. Kde sa zapisujú údaje o obchodných spoločnostiach?
  5. Aká je charakteristika pojmu podnikanie?
  6. Aká je charakteristika pojmu podnikateľ?
  7. Aké sú typy združovania podnikateľov?
  8. Aká je charakteristika spoločnosti?
  9. Aká je charakteristika pojmu obchod?
  10. Aká je charakteristika obchodných spoločností?
  ...
  95. Aké doklady sa vyžadujú pri zápise akciovej spoločnosti do obchodného registra?
  96. Aké sú druhy akciovej spoločnosti?
  97. Aká je charakteristika týchto druhov akciovej spoločnosti?
  98. Aké sú typy akcii?
  99. Aká je charakteristika týchto akcií?
  100. Aká je hodnota minimálneho základného imania?
  101. Aké sú orgány akciovej spoločnosti
  102. Aká je charakteristika týchto orgánov spoločnosti?
  103. Ako zaniká akciová spoločnosť?
  104. Aký je rozdiel medzi dividendou a tantiémou?

Zdroje: