Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Typy dôchodkov (starobný, predčasný starobný, invalidný, sirotský, vdovský, vdovecký)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48223
Posledná úprava
23.11.2022
Zobrazené
295 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Aké typy dôchodkov poznáme?
Typy dôchodkov sú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a výsluhový dôchodok.

2. Kedy vzniká nárok na starobný dôchodok?
Nárok na starobný dôchodok vzniká v nasledujúcich prípadoch:
A) Dovŕšil dôchodkový vek
B) Je dôchodkovo poistený už 15 rokov

3. Na aký účel vzniká starobný dôchodok?
Starobný dôchodok vzniká na zabezpečenie príjmu v starobe.

4. Čo je starobný dôchodok?
Starobný dôchodok je dôchodcovská dávka.

5. Za akých podmienok vzniká konanie o priznaní starobného dôchodku?
Konanie o priznaní starobného dôchodku vzniká na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje nárok na starobný dôchodok.

6. Na akom mieste poistenec by mal zažiadať o starobný dôchodok?
Poistenec by mal zažiadať o starobný dôchodok Sociálnu poisťovňu v mieste trvalého bydliska. Ak poistenec nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, tak o starobný dôchodok sa žiada v ústredí Sociálnej poisťovne. ...

Kľúčové slová:

dôchodok

starobný dôchodok

predčasný starobný dôchodok

invalidný dôchodok

sirotský dôchodok

vdovský dôchodok

vdovecký dôchodok

dôchodkový systém

sirota

vdova

vdovecObsah:
 • 1. Aké typy dôchodkov poznáme?
  2. Kedy vzniká nárok na starobný dôchodok?
  3. Na aký účel vzniká starobný dôchodok?
  4. Čo je starobný dôchodok?
  5. Za akých podmienok vzniká konanie o priznaní starobného dôchodku?
  6. Na akom mieste poistenec by mal zažiadať o starobný dôchodok?
  7. Aké doklady sú potrebné predložiť pri žiadosti o priznanie starobného dôchodku?
  8. Akým spôsobom sa vyplácajú dôchodky?
  9. Do koľkých dní je povinný príjemca dôchodku oznamovať zmeny súvisiace s dôchodkom?
  10. Ako sa vypočíta suma dôchodku?
  ...
  81. Čo je účelom vdovského dôchodku?
  82. Aké sú podmienky nároku vdovského alebo vdoveckého dôchodku?
  83. Kedy zaniká nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok?
  84. Kedy začína konanie o priznanie vdovského alebo vdoveckého dôchodku?
  85. Kde je potrebné žiadať o priznanie vdovského alebo vdoveckého dôchodku?
  86. Aký deň sa považuje za deň uplatnenia nároku na vdovský alebo vdovecký dôchodok?
  87. Aké doklady sú potrebné predložiť pre priznanie vdovského alebo vdoveckého dôchodku?
  88. Koľko rokov po smrti manžela alebo manželky má osoba nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok?
  89. Aká je premlčacia doba pri sirotskom dôchodku?
  90. Kedy zaniká nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok?

Zdroje: