Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Sociálna psychológia - referát

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48431
Posledná úprava
16.11.2023
Zobrazené
262 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Sociálna psychológia

A) Sociálna komunikácia
1. Aká je charakteristika pojmu komunikácia? Slovo komunikácia sa vyvinulo z latinského slova communicare, čo znamená deliť sa, zverovať. Vo všeobecnosti znamená komunikácia rozhovor. V širšom zmysle slova je komunikácia výmena informácii medzi jedincami prostredníctvom spoločného systému znakov Komunikácia je výmena informácii, myšlienok a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov. Komunikácia je sociálna interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie. Komunikácia je ústne alebo písomné sprostredkovanie informácii.
2. Aké sú druhy komunikácie? Druhy komunikácie sú verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia a komunikácia činom.
3. Aké je vysvetlenie týchto druhov komunikácii?
A) Verbálna komunikácia Verbálna komunikácia je dorozumievanie sa za pomoci prirodzeného jazyka, ktorý je najdôležitejším prostriedkom odovzdávania informácii v interpersonálom styku.
B) Neverbálna komunikácia Pri neverbálnej komunikácii pri dorozumievaní nahrádza slová gestikulácia, mimika, reč tela a zovňajšok.
C) Komunikácia činom Komunikácia činom je napríklad kreslenie schém a náčrtov popri verbálnom prejave.
4. Aké sú druhy verbálnej komunikácie? Druhy verbálnej komunikácie sú dialóg, debaty, diskusie, porady, rečnícky prejav a samovrava. 5. Aké je vysvetlenie týchto druhov verbálnej komunikácie?
A) Dialóg Dialóg je predhovor medzi 2 osobami.
B) Debaty, diskusie, porady Debaty, diskusie a porady sa uskutočňujú v malej sociálnej skupine.
C) Rečnícky prejav Rečnícky prejav sa uskutočňuje k veľkej sociálnej skupine.
D) Samovrava Samovrava je rozhovor so samým sebou 6. Aká je charakteristika interpersonálnej komunikácie? Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, ktorá prebieha ústnou formou. Má iné charakteristiky a riadi sa inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom.

Kľúčové slová:

Sociálna psychológia

komunikácia

motivácia

predsudky a stereotypy

mocObsah:
 • 1. Aká je charakteristika pojmu sociálna komunikácia
  2. Aká je charakteristika interpersonálnej komunikácie
  3. Aké sú interpersonálne komunikačné bariéry
  4. Aké sú etapy poradenského rozhovoru
  5. Aká je charakteristika pojmu skupinová komunikácia
  6. Aké sú pojmy pri masmediálnej komunikácii
  7. Aká je história masmediálnej komunikácie
  8. Aká je charakteristika antisociálneho správania
  9. Čím sa líši poradenský rozhovor od bežného rozhovoru?
  10. Ako treba vnímať poradenský rozhovor?
  11. Akú má podobu poradenský rozhovor ako intervencia?
  12. Akú má podobu poradenský rozhovor ako ľudské stretnutie?
  13. Aké sú etapy poradenského rozhovoru?
  14. Aké je vysvetlenie týchto etáp poradenského rozhovoru?
  15. Aká je charakteristika pojmu skupinová komunikácia?
  16. Aké sú druhy skupinovej komunikácie?
  17. Aké je vysvetlenie týchto druhov skupinovej komunikácie?
  18. Aká je charakteristika masmediálnej komunikácie?
  19. Aké sú pojmy pri masovej komunikácii?
  20. Aké je vysvetlenie týchto pojmov?
  21. Aká je história masmédialnej komunikácie?
  22. Aká je charakteristika antisociálneho správania?
  23. Aké sú faktory antisociálneho správania?
  24. Aké je vysvetlenie týchto faktorov?
  25. Aká je charakteristika agresívneho správania?
  26. Aké sú pojmy vymedzujúce agresívne správanie?
  27. Aké je vysvetlenie týchto pojmov?
  28. Aké sú druhy agresivity?
  29. Aké je vysvetlenie týchto druhov agresivít?
  30. Aké sú príčiny agresívneho správania?
  31. Aké je vysvetlenie jednotlivých príčin agresívneho správania?
  32. Aká je charakteristika pojmu prosociálnosť
  33. Aká je charakteristika prosociálnej výchovy?
  34. Aké sú typy správania v prosociálnej výchove?
  35. Kedy sa začal používať pojem prosociálna výchova?
  36. Na aké oblasti sa zameriava prosociálna výchova v materských školách?
  37. Aká je charakteristika predsudkov?
  38. Aké sú príklady predsudkov?
  39. Aký je 5 štádií vývoja etnických predsudkov?
  40. Aké sú teórie príčin predsudkov?
  41. Aká je charakteristika Sherifovej realistickej teórie predsudku?
  42. Aká je charakteristika stereotypov?
  43. Aká je funkcia stereotypu?
  44. Aký je príklad stereotypu?
  45. Aká je charakteristika pojmu masa?
  46. Aké sú druhy masového správania?
  47. Čo skúma sociálna psychológia?
  48. Z akého slova pochádza pojem konflikt?
  49. Aké sú druhy konfliktov?
  50. Aké je vysvetlenie týchto druhov konfliktov?
  51. Aká je charakteristika konfliktného človeka?
  52. Aké sú osobnostné dispozície konfliktného človeka?
  53. Aký je základným predpokladom riešenia vnútorných konfliktov?
  54. Aké sú mýty o konfliktoch?
  55. Aká je charakteristika pojmu moc?
  56. Aké sú typy moci podľa Frencha a Ravena?
  57. Aké je vysvetlenie týchto moci?
  58. Aké sú zložky moci?
  59. Aké je vysvetlenie týchto zložiek moci?
  60. Aké sú podoby moci?
  61. Aké je vysvetlenie týchto podôb moci?
  62. Aké sú typy dominancie?
  63. Aké je vysvetlenie týchto typov moci?
  64. Aká je charakteristika pojmu vodcovstvo?
  65. Akých je 6 štýlov vodcovstva?
  66. Čo je pre vodcovstvo typické?
  67. Aké je najzákladnejšie rozlíšenie vodcovstva?
  68. Aký je zaujímavým typom vodcu?
  69. Aké boli príklady vodcov v minulosti?
  70. Aká je charakteristika pojmu motivácia?
  71. Aká je charakteristika pojmu motív?
  72. Aké sú formy motívov?
  73. Aké sú javy podmieňujúce motiváciu?
  74. Aké je vysvetlenie javov podmieňujúcich motiváciu?
  75. Aká je charakteristika pojmu skupina?
  76. Aká je charakteristika pojmu sociálna skupina?
  77. Kto má na starosti výskum sociálnych skupín?
  78. Ako sa delí sociálna skupina podľa veľkosti?
  79. Aké je vysvetlenie delenia sociálnej skupiny podľa veľkosti?
  80. Ako sa delí sociálna skupina podľa spôsobu vzniku?
  81. Aké je vysvetlenie delenia sociálnej skupiny podľa spôsobu vzniku?
  82. Ako sa delí sociálna skupina podľa vnútorných znakoch skupiny?
  83. Aké je vysvetlenie delenia sociálnej skupiny podľa vnútorných znakov skupiny?
  84. Ako sa delí sociálna skupina podľa typu solidarity členov a členskej príslušnosti?
  85. Aké je vysvetlenie delenia sociálnej skupiny podľa typu solidarity členov a členskej príslušnosti?
  85. Aké je vysvetlenie delenia sociálnej skupiny podľa typu solidarity členov a členskej príslušnosti?
  88. Ako sa delí sociálna skupina podľa prístupnosti skupiny?
  89. Aké je vysvetlenie delenia sociálnej skupiny podľa prípustnosti?
  90. Ako sa delí sociálna skupina podľa trvania skupiny?
  91. Aké je vysvetlenia delenia sociálnej skupiny podľa trvania?
  92. Ako sa delí sociálna skupina podľa priestorového usporiadania?
  93. Aké je vysvetlenie delenia sociálnej skupiny podľa priestorového usporiadania?
  94. Ako sa delí sociálna skupina podľa zamerania?

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko