Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48114
Posledná úprava
12.04.2022
Zobrazené
90 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika rodinného práva
Charakteristickým rysom rodinného práva je to, že na rozdiel od iných právnych odvetví upravuje vzťahy v rodine a je obmedzené svojim rámcom.
Hlavné ciele rodinného práva
Medzi hlavné ciele rodinného práva patria
1. upevňovanie rodiny
2. budovanie rodinných vzťahov na pocitoch vzájomnej lásky a úcty
3. vzájomná pomoc a zodpovednosť voči rodine všetkých jej členov
4. nadväzovanie vzťahov v rodine
Základné zásady rodinného práva
1. Rovnosť práv manželov v rodine
2. Dobrovoľnosť uzavretia manželského zväzku medzi mužom a ženou
3. Riešenie vnútrorodinných záležitosti po vzájomnej dohode
4. Zabezpečenie prednostnej ochrany práv a záujmov maloletých a zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov
Metóda rodinného práva
Metóda rodinného práva je súbor metód, prostriedkov, techník ktoré upravujú vzťahy, ktoré sú súčasťou predmetu rodinného práva.
Rodinné právo musí byť tiež upravované, lebo rodinné stretnutia by boli chaotickejšie.
Rodinné právo upravuje práva a povinnosti medzi manželmi, ich deťmi a ďalšími členmi rodiny. Rodinné právo upravuje aj náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť a ústavnú starostlivosť.
...

Kľúčové slová:

právo

rodina

rodinné právo

manželstvo

deti

rozvod

vzťah

zákon

starostlivosť

otcovstvo

výživné

opatrovníctvo

vyživovacia povinnosť

manželiaObsah:
 • 1. Charakteristika rodinného práva
  2. Hlavné ciele rodinného práva
  3. Zásady rodinného práva
  4. Metóda rodinného práva
  5. Pramene rodinného práva
  6. Zásady rodinného práva
  7. Vznik manželstva
  8. Prekážky manželstva
  9. Rodičovské práva a povinnosti
  10. Majetkový opatrovník
  11. Práva a povinnosti detí
  12. Vzťahy medzi manželmi
  13. Popis foriem náhradnej starostlivosti
  14. Zánik manželstva

Zdroje: