Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
48 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30825
Posledná úprava
08.10.2011
Zobrazené
2 921 x
Autor:
arnold369
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnik vo všeobecnosti vystupuje ako ekonomicky a právne samostatná podnikateľská jednotka. Tvoria ju hmotný majetok, majetkové práva, nehmotné práva a osobné zložky. Rôzne štrukturálne a procesné zmeny v podniku sa uskutočňujú v nestálom premenlivom prostredí, plnom nástrah a prekážok, konkurenčných podnikov a podnikateľských rizík, ktoré môžu spôsobovať nepredvídateľné ekonomické alebo sociálne zmeny. Dosahovanie trvalo udržateľného rovnovážneho stavu je závislé na kvalite a schopnosti manažmentu prispôsobovať sa novým situáciám zvládaním riešenia krízových situácií a skúsenosťami z používania nástrojov krízového manažmentu ,preto sa neustále stupňujú požiadavky na vrcholových manažérov, aby dokonale zvládli strategický a krízový manažment, manažment zmien a podnikových cieľov. Podnik existuje za účelom jeho trvalého rastu , a tým aj rastu trhovej hodnoty ,ktorá je zabezpečená len, ak je činnosť podniku efektívna. Krízy svojou existenciou tento ciel bránia spĺňať ,preto sú pre podnik veľmi nepriaznivé a snaží sa im vyhnúť všetkými spôsobmi. Úspešné zvládnutie krízy závisí od schopnosti krízového manažmentu včas a vhodne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu sanačnými opatreniami , ktorých cieľom je vyviesť podnik z problémov, zachrániť ho alebo zabezpečiť jeho likvidáciu s čo najmenšími stratami pre veriteľov aj vlastníkov. Krízové riadenie zahŕňa riadenie podniku v procese konsolidácie, sanácie, preventívnej likvidácie, konkurzu alebo vyrovnania a nútenej likvidácie.

Kľúčové slová:

sanácia

reštrukturalizácia

konkurz

likvidáciaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Krízy vo fázach životného cyklu podniku
  2.1 Krízové riadenie
  2.2 Konsolidácia
  3. Sanácia
  3.1 Postup sanácie
  3.2 Opatrenia ozdravného plánu
  3.3 Transformácia a fúzia
  4. Reštrukturalizácia podnikov
  4.1 Charakter a dôvody podnikovej reštrukturalizácie
  4.2 Stratégie reštrukturalizácie
  4.3 Rozsah podnikovej reštrukturalizácie
  5. Konkurz
  5.1 Dôvody a účel konkurzného a vyrovnacieho konania
  5.2 Aktívna legitimácia a počiatočné fázy konaní
  6. Likvidácia
  6.1 Likvidácia sa vykonáva postupnými úkonmi v týchto oblastiach
  6.2 Rozdiel medzi konkurzom a likvidáciou
  7. Záver
  8. Bibliografia

Zdroje: