Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 200   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 6x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0%
1,0 108x
PricewaterhouseCoopers - firma trhových služieb
99,5%
0,2 4x
Ekonomická efektívnosť zavádzania systémov manažérstva
98,5%
0,1 0x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 4x
Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska
97,8%
0,7 17x
Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
97,5%
0,3 17x
Liptov (turistický región, oddych, okolie)
97,2%
0,1 7x
Národný hlásnik - analýza inzercie
96,4%
9,9 3x
Analýza reklamní kampane
96,0%
0,9 51x
Marketingová komunikačná stratégia - imidž mesta Bardejov
95,9%
0,2 23x
Firmy OPS so zahraničným a medzinárodným vlastníctvom pôsobiacim v Slovenskej republike
95,8%
0,2 14x
Príprava sprievodcov cestovného ruchu vo Francúzsku
95,4%
0,1 4x
Reklama v podnikaní
95,2%
0,7 11x
Kontrola vo verejnom sektore
95,1%
0,1 12x
Regionálna výchova - Moja rodná obec
94,7%
31,6 0x
Zdravotníctvo - rušenie nemocníc
93,7%
0,3 14x
OTP Bank
93,5%
0,2 0x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
93,2%
0,1 3x
Vybavenie stanovíšť ATS
92,8%
1,6 3x
Vyhodnotenie nákladov na kvalitu a bezpečnosť potravín vo vybranom podniku cestovného ruchu
92,3%
0,4 0x
Podnikanie - Informácie pre začínajúcich podnikateľov
92,3%
0,5 3x
Obchodno-podnikateľské služby - vypracované otázky
92,3%
0,3 10x
Marketing - Ekonomika a manažment verejných služieb
92,3%
0,2 1x
Integrovaný záchranný systém
91,2%
0,1 44x
Outsourcing - nový trend ovplyvňujúci riadenie ľudských zdrojov
91,1%
1,1 22x
Prednášky z predmetu Distribučný systém a logistika
90,6%
0,3 30x
Inovácie v službách otázky a odpovede
90,3%
3,7 5x
Múzeum v Kežmarku
90,2%
0,2 0x
Charakteristika potenciálu mesta Brezna
90,1%
0,6 9x
Military campy, ubytovanie, služby
89,8%
0,9 0x
Porovnanie železničnej infraštruktúry medzi Slovenskom a Nemeckom
89,7%
2,6 25x
Charakteristika regiónu Turiec
89,2%
2,3 19x
Teória systémov a riadenia
89,0%
0,1 5x
Seminárna práca na tému Reklama
88,9%
0,4 2x
Priemyselné tovaroznalectvo
88,8%
0,4 16x
Rozvod a jeho dopad na dieťa
88,8%
0,1 39x
Slovník pojmov z predmetu Ekonomika sietí
88,4%
0,1 12x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: