Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Vyhodnotenie nákladov na kvalitu a bezpečnosť potravín vo vybranom podniku cestovného ruchu

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47590
Posledná úprava
04.06.2019
Zobrazené
126 x
Autor:
betus.holovacova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom predkladanej diplomovej práce je vyhodnotenie celkových nákladov v stravovacom zariadení spoločnosti Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. a následné vypracovanie návrhu na sledovanie nákladov na kvalitu a bezpečnosť potravín. Práca pozostáva z troch kapitol. Obsahuje jedenásť grafov, šesť tabuliek a šesť príloh. Prvá kapitola je venovaná súčasnému stavu riešenej problematiky, vymedzeniu pojmov kvalita potravín, bezpečnosť potravín, systémom manažérstva kvality a nákladom na kvalitu. V ďalšej časti sme si stanovili hlavný cieľ, čiastkové ciele a metodiku a metódy skúmania práce. Záverečná kapitola sa zaoberá vyhodnotením ekonomických ukazovateľov podniku cestovného ruchu a vyhodnoteniu nákladov stravovacieho zariadenia v podniku. Výsledkom riešenia danej problematiky je návrh na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Kľúčové slová:

Kvalita potravín

bezpečnosť potravín

náklady

systémy manažérstvaObsah:
 • OBSAH
  ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK 9
  ÚVOD 10
  1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ 11
  1.1 Vymedzenie pojmu kvalita potravín 11
  1.1.1 Kvalita výrobkov 13
  1.1.2 Metódy a nástroje riadenia kvality 13
  1.2 Vymedzenie pojmu bezpečnosť potravín 15
  1.3 Systémy manažérstva kvality 16
  1.4 Systémový prístup k bezpečnosti potravín 17
  1.4.1 Systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 18
  1.4.2 Systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa STN EN ISO 22000:2006 20
  1.5 Legislatívne nástroje kvality a bezpečnosti potravín v EÚ 21
  1.6 Náklady na kvalitu 23
  1.6.1 Definícia nákladov na kvalitu a ich rozdelenie 23
  1.6.2 Modely nákladov na kvalitu 29
  1.6.3 Skryté náklady na kvalitu 33
  1.7 Kúpeľníctvo ako významný druh cestovného ruchu 34
  1.7.1 Historický vývoj kúpeľníctva v Slovenskej republike 34
  2 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 37
  3 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 39
  3.1 Profil spoločnosti Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. 39
  3.1.1 Základné informácie o spoločnosti 39
  3.1.2 História kúpeľov 41
  3.1.3 Liečebné procedúry a indikácie 42
  3.1.4 Ubytovacie zariadenia 43
  3.1.5 Stravovacie zariadenia 44
  3.1.6 Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 48
  3.2 Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov 49
  3.3 Vyhodnotenie nákladov v stravovacom zariadení 54
  3.4 Zhodnotenie výsledkov a návrhy 59
  ZÁVER 62
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 64
  PRÍLOHY 70