Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
109 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4420
Posledná úprava
02.09.2017
Zobrazené
7 717 x
Autor:
magduska
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Témou tejto seminárnej práce je porovnanie potenciálu ponuky a výkonov obchodno-podnikateľských služieb v Slovenskej republike a v iných krajinách EÚ. Tieto služby predstavujú činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, počítačové a informačné služby a iné obchodné služby.
Ponuku obchodno-podnikateľských služieb predstavujú všetky podniky (právnické aj fyzické osoby) pôsobiace v tejto oblasti.
Pojem obchodno-podnikateľské služby som v tejto práci nahrádzala aj pojmom obchodné služby, alebo priamym vymenovaním, t. j. nehnuteľnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby, resp. skratkou OPS (ops).
Informácie som čerpala hlavne z internetovej stránky Štatistického úradu SR (www.statistics.sk), z dokumentu Eurostat regional yearbook 2007 ako aj zo Štatistickej ročenky SR 2007. Pri spracovaní som využila aj iné publikácie týkajúce sa obchodno-podnikateľských služieb.

Kľúčové slová:

obchodno-podnikateľské služby

business services

ponuka ops

počítačový služby

ekonómiaObsah:
 • Úvod 3
  1. Charakteristika obchodných služieb 4
  2. Obchodné služby v ekonomike Slovenska 5
  3. Špecializácia v obchodno-podnikateľských službách v EÚ 9
  3.1 Počítačové služby 9
  3.2 Iné obchodné služby 11
  4. Rast zamestnanosti v obchodno-podnikateľských službách v EÚ 14
  5. 30 najviac špecializovaných regiónov v EÚ v OPS 17
  Záver 19
  Zoznam bibliografických odkazov 20
  Prílohy -21-

Zdroje:
 • European business - Facts and figures. [online].
 • Eurostat regional yearbook 2007. [online]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. Dostupné na internete: < http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-AF-07-001 >
 • HOLUBCOVÁ, I.: Charakteristiky obchodných služieb nových členských krajín pri ich vstupe do EÚ. In: EDAMBA 2007 : 10. medzinárodná vedecká konferencia = 10th international science conference : zborník prác doktorandov = thesis volume. - S. 107-111
 • MICHALOVÁ, V.: Podnikanie v obchodných službách SR a EÚ a hybné sily jeho rozvoja. In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, s. Štatistická ročenka SR 2007. Bratislava: VEDA - vydavateľstvo SAV, 2007, 688 s. ISBN 978-80-224-0990-2