Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Obchodno-podnikateľské služby - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8995
Posledná úprava
18.05.2018
Zobrazené
2 558 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvetlite, čo sú obchodné služby a prečo sú zaujímavé pre hospodársku politiku a hospodársku prax.

Sú to ekonomické činnosti, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť podnikov ako intermediálne vstupy v hodnotovom reťazci tým, že vyvolávajú zmeny produkčného systému a tým aj efektívnosť a užitočnosť činností.

Patria sem jednak služby poradenstva (manažérskeho, právneho, daňového, podnikateľského, v oblasti hardvéru či softvéru), jednak počítačové, technické (engineering), až po priemyselné čistenie alebo bezpečnostné služby. Sú v nich obsiahnuté tradičné profesie právnické, účtovnícke a popritom nové špecializácie marketingových služieb a náboru pracovných síl. Toto rôznorodé spektrum obchodných služieb možno vysvetliť odlišnou funkčnou charakteristikou podnikov a organizácií, ktoré tieto služby nakupujú. Veď zákaznícke zložky môžu pokrývať celú ekonomiku.

2. Prečo je opodstatnené rozlišovať obchodné služby v užšom a širšom rámci?

Z hľadiska vymedzenia obsahu a štruktúry obchodných služieb v literatúre sú definované v širšom a užšom zmysle, čo má praktické dôvody a dôsledky.

Obchodné služby v širšom zmysle zahrnujú:
• služby finančné (peňažníctvo, poisťovníctvo, burzy),
• nehnuteľnosti, prenajímanie, obchodné služby, výskum a vývoj.

Kľúčové slová:

business services

hospodárska prax

interakcia

obchodné služby

nehnuteľnosti

realitná kancelária

poradenské službyObsah:
 • 1. Vysvetlite, čo sú obchodné služby a prečo sú zaujímavé pre hospodársku politiku a hospodársku prax.
  2. Prečo je opodstatnené rozlišovať obchodné služby v užšom a širšom rámci?
  3. Aké prístupy možno uplatniť pri členení obchodných služieb?
  4. Vysvetlite, čo sú to profesionálne služby a zároveň aj profesia a profesionálna firma.
  5. Môže vyť problémové začleňovanie jednotlivých odborov obchodných služieb podľa funkcií, ktoré plnia a ich zmenami? Uveďte príklady.
  6. Ktorými špecifickými vlastnosťami sa vyznačujú podnikateľské služby?
  7. Charakterizujte interakciu ako špecifický fenomén služby.
  8. V čom s líšia jednotlivé typy interakcie v obchodných službách?
  9. Aké ťažkosti môžu vzniknúť pri interakcii v obchodných službách?
  10. Čo potvrdzujú rozpory vzťahujúce sa na vlastnosti
  11. Aké opatrenia sa v praxi uplatňujú, aby sa predišlo výskytu dvojitého morálneho hazardu, najmä v obchodných službách?
  12. Čo je zaujímavé na historickom vývoji obchodných služieb?
  13. Uveďte príklady dávnych odborov a najnovších odborov obchodných služieb a faktory pôsobiace na ich vznik.
  14. Vysvetlite dôvody presadzovania obchodných služieb v hospodárstve.
  15. Vysvetlite kľúčové dôvody presadzovania obchodných služieb v praxi.
  16. Charakterizujte súvislosť medzi rastom počtu a významu malých a stredných firiem a rozvojom obchodných služieb.
  17. Vysvetlite dôvody presadzovania sa externalizácie a internalizácie obchodných služieb v praxi trhových ekonomík v poslednom období.
  18. Čo je to externalizácie obchodných služieb, aký má význam a prejavy v praxi trhových ekonomík?
  19. Ktorými faktormi sa vysvetľuje rozvoj obchodných služieb?
  20. Uveďte niektoré faktory zmien produkčných systémov vzťahujúcich sa na obchodné služby.
  ...
  ...
  ...
  61. Charakterizujte základné oblasti manažmentu služieb.
  62. Vysvetlite význam kvality pre úspech obchodných služieb.
  63. Čo všetko možno zahrnúť do činností z nehnuteľnosťami?
  64. Vysvetlite zvláštnosti trhu s nehnuteľnosťami.
  65. Možno potvrdiť, že trh s nehnuteľnosťami je barometrom hospodárskeho vývoja a prečo?
  66. Charakterizujte realitnú kanceláriu ako subjekt trhu s nehnuteľnosťami.
  67. Aký význam a úlohu zohráva Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska?
  68. Vysvetlite postavenie dražobných agentúr ako subjektov trhu s nehnuteľnosťami.
  69. Charakterizujte prenájom a lízing ako odbor obchodných služieb.
  70. V čom spočívajú výhody a nevýhody lízingu?
  71. Vysvetlite právne pozadie lízingu, resp. problémy pri jeho uplatňovaní.
  72. Charakterizujte personálny lízing a jeho význam pre prax v SR.
  73. Čo zahŕňajú počítačové služby a čím sa vyznačuje súčasná etapa ich rozvoja?
  74. Čo zahŕňajú a čim sa vyznačujú informačné služby?
  75. Aké podoby môžu mať informačné zdroje a aké skupiny sú známe u informačných databánk?
  76. Vysvetlite postavenie, význam a druhy informačných centier a databáz.
  77. Charakterizujte poradenstvo ako kvalifikovanú službu.
  78. Vysvetlite profesionálnu a komerčnú stránku poradenstva.
  79. Ktoré príčiny vedú k využívaniu poradenských služieb?
  80. Vysvetlite a charakterizujte tzv. infraštruktúru personálnych služieb.