Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

PricewaterhouseCoopers - firma trhových služieb

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10707
Posledná úprava
12.06.2019
Zobrazené
611 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti je trh služieb presýtený konkurenciou. Liberalizačné a deregulačné procesy prispeli k tomu, že zákazník má širokú škálu možností, ako môže uspokojiť svoje potreby. Pre podnik je preto veľmi dôležité poznať presné požiadavky, nároky a potreby každého jedného zákazníka. Iba vďaka kvalitným informáciám o trhu a zákazníkoch môže podnik uspieť a udržať sa v tvrdom boji o zákazníka, ktorý denno-denne zvádza s konkurenciou.
Vynikajúce firmy, ktoré poskytujú služby, sa odlišujú od konkurenčných dobrých firiem vo viacerých aspektoch. Jednak si kladú iné ciele, konajú na základe odlišných predpokladov, predovšetkým však budujú. V tomto zložitom a časovo náročnom procese sú veľmi dôležité strategické rozhodnutia manažérov podnikov služieb. Preto sú pre podnik služieb kvalitné a podrobné informácie často dôležitou a rozhodujúcou konkurenčnou výhodou, ktorá má pre podnik nesmierne veľký význam.

Kľúčové slová:

manažérske postupy

aktivizácia ľudí

organizácia práce

spokojnosť zákazníkov

produktivita

poradenstvo

auditorstvo

daňové poradenstvoObsah:
 • Úvod
  1 Uplatňovanie manažérskych postupov
  1.1 Na tvorbu priekopníckych služieb
  1.2 Na rozvíjanie podnikateľskej vízie v službách
  1.3 Pri vytváraní lojality zákazníkov
  1.4 Na zameranie a umiestnenie firmy
  1.5 Na rozvíjanie nástrojov dosahovania spokojnosti zákazníkov
  1.6 Na riadenie s cieľom zvyšovať kvalitu a produktivitu
  1.7 Na aktivizáciu ľudí
  1.8 Na organizáciu práce
  2 Názov spoločnosti
  3 Právna forma
  4 História spoločnosti
  5 Veľkosť spoločnosti a oblasť jej pôsobenia
  6 Cieľ a poslanie spoločnosti
  6.1 Firemné hodnoty
  6.2 Značka PwC
  7 Organizácia práce
  8 Získavanie vedomostí, vzdelávanie zamestnancov
  9 Poskytované služby
  9.1 Špecifické služby
  9.2 Rámcové služby
  9.2.1 Audit a audítorské poradenstvo
  9.2.2 Dane a daňové poradenstvo (TLS)
  9.2.3 Poradenstvo pre ľudské zdroje (HRS)
  9.2.4 Poradenstvo pri transakciách
  9.2.5 Poradenstvo pri riadení krízových situácií
  10 Hodnotenie spoločnosti - finančný rok 2005
  Príloha
  Záver

Zdroje:
 • Michalová V.: Manažment a marketing služieb, NETRI, 2006
 • Michalová V.: Trhové služby v modernej ekonomike, Ekonóm, 1998
 • Kováčová Z.: Klientská orientácia v marketingu podnikov služieb, Ekonomika firiem 2004 (zborník z medzinárodnej konferencie), 2004
 • https://www.pwc.com/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
 • https://www.etrend.sk/
 • Výročná správa spoločnosti PricewaterhouseCoopers za rok 2005
 • Zamestnanec spoločnosti PricewaterhouseCoopers