Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Integrovaný záchranný systém

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1875
Posledná úprava
21.07.2016
Zobrazené
6 287 x
Autor:
plutoslav
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krízový manažment - (krízové riadenie) táto oblasť riadenia vznikla v súvislosti so snahou ovplyvňovania niektorých krízových javov v prírode, krízových javov spôsobovaných človekom ako aj sekundárnych krízových javov. Stáva sa veľmi dôležitým nástrojom v rámci svojej činnosti proti negatívnym dôsledkom. Jeho sily a prostriedky sú predurčené hlavne na rýchlu reakciu a okamžitý zásah tam, kde to bude potrebné. V prípade vzniku krízovej situácie a krízy musia byť tieto sily a prostriedky schopné:
» Zasiahnuť na konkrétnom mieste
(ihneď po obdržaní informácie o vzniku krízového javu, v akomkoľvek prostredí krízového javu- nebezpečné prostredie...)
» Zasiahnuť s potrebnou kapacitou ľudí a techniky
(síl a prostriedkov) (prostredníctvom pohotovostného systému, následným vyrozumením doplnkových síl a prostriedkov a ich dopravením na miesto a do prostredia vzniku krízového javu)
» Zasiahnuť s potrebnou technológiou
(podľa druhu a charakteru krízového javu, podľa rozsahu negatívnych dôsledkov na ľudí)
» Zasiahnuť s kompetenciami umožňujúcimi zásah
(v objektoch právnických alebo fyzických osôb, v objektoch alebo priestoroch so zvláštnym osobitným režimom)

Kľúčové slová:

integrovaný záchranný systém

krízový manažment

likvidačné práce

horská záchranná službaObsah:
 • 1. Základné pojmy
  2. Charakteristika IZS
  3. Hlavné činnosti IZS pri ochrane obyvateľstva, životného prostredia a majetku.
  3. Návrh koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2010
  4.Úlohy síl a prostriedkov IZS
  5.Horská záchranná služba

Zdroje:
 • J.Kútik 2006. Organizácia a krízový manažment verejnej správy. 1.vydanie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISBN:80-8075-142-0
 • Návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme.
 • Horská záchranná služba.