Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 614   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 21x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0%
2,6 5x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 15x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 24x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 60x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 44x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 11x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 17x
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6%
0,2 73x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 6x
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8%
1,7 8x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 9x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Maastrichtské kritéria - ich teoretické a praktické aspekty
97,8%
0,3 2x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 37x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 19x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 25x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 55x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 52x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 8x
Potratovosť v Slovenskej republike
97,0%
0,2 8x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 14x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 10x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 40x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 151x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 3x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 33x
Personálny manažment ako povolanie
95,8%
0,1 20x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 39x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 13x
Drevársky priemysel v Slovenskej republike
95,6%
1,6 6x
Pružné vzdelávacie systémy
95,5%
0,4 2x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 33x
Maastrichtské kritéria - európska mena
95,3%
1,8 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: