Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 615   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 26x
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0%
2,6 6x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 63x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 19x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 19x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 27x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 52x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 32x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 12x
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6%
0,2 75x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 13x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 13x
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8%
1,7 9x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 8x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 42x
Maastrichtské kritéria - ich teoretické a praktické aspekty
97,8%
0,3 4x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 20x
Finančná stabilita - Medzinárodný Menový Fond
97,6%
0,3 2x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 58x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 27x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 56x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 8x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 8x
Potratovosť v Slovenskej republike
97,0%
0,2 11x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 10x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 40x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 14x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 161x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 5x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 35x
Personálny manažment ako povolanie
95,8%
0,1 20x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 46x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 14x
Drevársky priemysel v Slovenskej republike
95,6%
1,6 6x
Pružné vzdelávacie systémy
95,5%
0,4 2x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 34x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: