Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 606   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 29x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 11x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 18x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 0x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 8x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 0x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 4x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 34x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 15x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 49x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 23x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 44x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 7x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 37x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 14x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 3x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 142x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 29x
Personálny manažment ako povolanie
95,8%
0,1 20x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 37x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 10x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 22x
Maastrichtské kritéria - európska mena
95,3%
1,8 12x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 129x
Kontrola vo verejnom sektore
95,1%
0,1 11x
Biologické mechanizmy správania
94,5%
0,1 3x
Holandsko - trh práce a politika zamestnanosti
94,3%
0,5 7x
Psychológia v systéme vied - seminárna práca
94,0%
0,1 0x
II. pilier dôchodkového sporenia
93,9%
0,1 6x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 0x
Systém hodnotenia a odmeňovania v spoločnosti Chemosvit a.s.
93,7%
0,4 158x
Teoretické základy marketingu
93,2%
0,1 11x
Manažérstvo a vedenie ľudí
93,1%
0,1 8x
História vzniku Európskej únie, jej charakteristika
93,1%
0,1 1x
Odmeňovanie zamestnancov v podnikovej sfére
93,0%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: