Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 612   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 18x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 30x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 41x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 20x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 12x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 9x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 4x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 1x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 4x
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8%
1,7 8x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 36x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 16x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 23x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 49x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 45x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 7x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 39x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 14x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 3x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 145x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 32x
Personálny manažment ako povolanie
95,8%
0,1 20x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 38x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 11x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 29x
Maastrichtské kritéria - európska mena
95,3%
1,8 13x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 129x
Význam ergonómie v pracovnom procese
95,1%
0,1 18x
Kontrola vo verejnom sektore
95,1%
0,1 12x
Biologické mechanizmy správania
94,5%
0,1 3x
Holandsko - trh práce a politika zamestnanosti
94,3%
0,5 7x
Slovensko a európska integrácia
94,3%
0,1 56x
Psychológia v systéme vied - seminárna práca
94,0%
0,1 1x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 0x
II. pilier dôchodkového sporenia
93,9%
0,1 6x
Systém hodnotenia a odmeňovania v spoločnosti Chemosvit a.s.
93,7%
0,4 161x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: