Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 615   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 20x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 66x
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 20x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 28x
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0%
2,6 6x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 54x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 27x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 34x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 12x
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6%
0,2 81x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 15x
Sociológia organizácie (prednášky + kniha Jan Keller: Sociologie byrokracie a organizace)
99,3%
0,2 13x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 17x
Trh práce a politika zamestnanosti v Litve
98,8%
1,7 9x
Ekonomické myslenie 20. storočia (Seminárna práca)
98,5%
0,4 15x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 9x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 43x
Maastrichtské kritéria - ich teoretické a praktické aspekty
97,8%
0,3 4x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 22x
Finančná stabilita - Medzinárodný Menový Fond
97,6%
0,3 2x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 27x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 65x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 58x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 11x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 8x
Potratovosť v Slovenskej republike
97,0%
0,2 11x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 15x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 10x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 41x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 164x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 5x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 36x
Personálny manažment ako povolanie
95,8%
0,1 20x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 47x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 17x
Drevársky priemysel v Slovenskej republike
95,6%
1,6 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: