Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 137   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 595   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0%
0,9 17x
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 9x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 16x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 7x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 0x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 5x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 34x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 12x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 47x
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
97,4%
0,1 44x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 6x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 13x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 3x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 23x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 10x
Maastrichtské kritéria - európska mena
95,3%
1,8 12x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 127x
Kontrola vo verejnom sektore
95,1%
0,1 11x
Holandsko - trh práce a politika zamestnanosti
94,3%
0,5 7x
Psychológia v systéme vied - seminárna práca
94,0%
0,1 0x
II. pilier dôchodkového sporenia
93,9%
0,1 5x
Systém hodnotenia a odmeňovania v spoločnosti Chemosvit a.s.
93,7%
0,4 151x
Odmeňovanie zamestnancov v podnikovej sfére
93,0%
0,1 2x
Funkcie, modely, predmet, typológia sociálnej práce
92,9%
0,2 3x
Štruktúra obyvateľstva
92,8%
2,2 0x
Alkoholizmus ako jedna z drogových závislostí
92,7%
0,1 161x
Sociálna motivácia
92,6%
0,1 0x
Strategický manažment - rozbor spoločnosti China Telekom
92,5%
1,4 5x
Vypracované otázky zo Všeobecnej ekonomickej teórie
92,3%
0,4 11x
Podnikové hospodárstvo - vypracované otázky z Podnikového hospodárstva
92,3%
0,3 23x
Poznámky z prednášok z predmetu Ekonomická sociológia
92,3%
0,1 4x
Problémy adaptácie nových zamestnancov vo vybranom podniku
92,3%
1,5 15x
Odmeňovanie zamestnancov ako nástroj na podporu ich motivácie
92,3%
2,6 7x
História personálneho manažmentu
92,3%
0,3 49x
Internet a jeho využitie na zefektívnenie práce manažéra
92,3%
2,3 8x
Vzduch ako zložka životného prostredia a jej dopad na rozvoj regiónu
92,3%
5,4 3x
Vypracované otázky na skúšku - systémy odmeňovania
92,3%
0,2 16x
SWOT analýza a problematika mesta Považská Bystrica
92,2%
5,3 5x
Sociálne motívy ako regulátory medziľudských vzťahov - Výkonová motivácia, Úspech a neúpech, Need affiliaton, Intimita, Potreba a túžba po moci
92,1%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: