Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 264   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 273   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 21x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 36x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 0x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 6x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 24x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 5x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 1x
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8%
44,0 0x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 1
96,6%
0,5 6x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 2
96,6%
0,5 7x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 3
96,6%
0,6 4x
Technológia 1 - Zadanie 1 - Konštrukčný návrh odliatku
94,6%
0,6 21x
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0%
46,4 4x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5%
11,6 4x
Vŕtanie otvorov pomocou lasera
93,3%
2,7 20x
Technológia obrábania - otázky na skúšku
92,6%
4,9 5x
Technológia I - zlievanie, vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,2 21x
Mechanika tekutin Termomechanika (riešené aj neriešené cvičenia)
92,3%
9,5 122x
Vypracované štátnicové otázky - Konštrukcia automobilov
92,3%
2,1 17x
Výfukový systém - energetické stroje v mobilnej technike
92,3%
4,1 4x
Všetko potrebné ku skúške zo Strojárskej metrológie
92,3%
1,5 4x
Konštruktívna geometria - obrazy rovinných útvarov a jednoduchých telies v základných polohách
92,3%
1,9 0x
Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)
92,3%
3,6 11x
Náuka o materiáloch 2 - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 5x
Povinnosti zamestnávateľa vzhľadom na BOZP
91,1%
0,1 9x
Prednášky zo Strojárskej metrológie
90,8%
5,3 16x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v lekárni
90,3%
0,1 22x
Konštrukčný návrh uloženia otoče (guľovej) dráhy veže tanku
90,2%
4,2 7x
Budovanie systému manažérstva kvality podľa ISO radu 9000
89,8%
0,1 20x
Konštruktívna geometria - komplet prednášky
89,6%
3,3 0x
Technológia 2 - Zadanie - Návrh zváranej súčiastky (konzola)
89,1%
0,3 10x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 3 - Dĺžkové meranie komparačné
89,0%
14,6 2x
Dejiny a filozofia techniky
88,8%
15,6 1x
Technológia 1 - Zadanie 2 - Hodnotenie zlievárenského piesku
88,2%
0,1 2x
Recyklácia pneumatík
88,2%
1,0 13x
Obrábanie rotačnej súčiastky - Technológia 3
88,2%
1,0 11x
Zložené (kompozitné) materiály
88,1%
0,2 1x
Anorganická chémia (základy chémie)
87,6%
0,1 6x
Konštrukčný návrh odliatku
86,6%
0,2 22x
Konštruktívna geometria - komplet materiály
86,4%
43,8 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: