Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 274   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Elektronický spôsob zabezpečenia motorového vozidla proti odcudzeniu
100,0%
1,7 17x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 28x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 74x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 4x
Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia
99,4%
1,1 9x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 31x
Kybernetika - termoelektrický systém snímania teploty
99,0%
0,1 14x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 7x
Prednášky z predmetu Náuka o materiáloch
98,2%
4,3 31x
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9%
0,8 5x
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8%
44,0 1x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 1
96,6%
0,5 11x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 3
96,6%
0,6 11x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 2
96,6%
0,5 11x
Dejiny a filozofia techniky
96,5%
0,5 2x
Technológia 1 - Zadanie 1 - Konštrukčný návrh odliatku
94,6%
0,6 43x
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0%
46,4 4x
Vytvorenie pracoviska na snímanie vytypovaných technických parametrov vrchnej nite šijacieho stroja
93,7%
16,5 0x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5%
11,6 10x
Vŕtanie otvorov pomocou lasera
93,3%
2,7 21x
Mechanika tekutín - Základné vlastnosti tekutín (príklady)
92,8%
1,0 15x
Technológia obrábania - otázky na skúšku
92,6%
4,9 8x
Náuka o materiáloch 2 - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 13x
Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)
92,3%
3,6 16x
Konštruktívna geometria - obrazy rovinných útvarov a jednoduchých telies v základných polohách
92,3%
1,9 0x
Strojnícke tabuľky (4. prepracované a doplnené vydanie)
92,3%
20,3 76x
Vypracované štátnicové otázky - Konštrukcia automobilov
92,3%
2,1 23x
Technológia I - zlievanie, vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,2 30x
Mechanika tekutin Termomechanika (riešené aj neriešené cvičenia)
92,3%
9,5 139x
Všetko potrebné ku skúške zo Strojárskej metrológie
92,3%
1,5 10x
Výfukový systém - energetické stroje v mobilnej technike
92,3%
4,1 6x
Vypracovanie postupu kalibrácie posuvného meradla
92,2%
1,1 38x
Povinnosti zamestnávateľa vzhľadom na BOZP
91,1%
0,1 16x
Prednášky zo Strojárskej metrológie
90,8%
5,3 20x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v lekárni
90,3%
0,1 28x
Konštrukčný návrh uloženia otoče (guľovej) dráhy veže tanku
90,2%
4,2 7x
Bezpečnosť pri práci so súradnicovou horizontálnou vyvrtávačkou jednovretenovou
89,9%
0,2 15x
Budovanie systému manažérstva kvality podľa ISO radu 9000
89,8%
0,1 20x
Konštruktívna geometria - komplet prednášky
89,6%
3,3 1x
Technológia 2 - Zadanie - Návrh zváranej súčiastky (konzola)
89,1%
0,3 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: