Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 293   projektov
4 nových

Vŕtanie otvorov pomocou lasera

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23040
Posledná úprava
09.10.2011
Zobrazené
3 882 x
Autor:
mayco
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce bolo podať charakteristiku vŕtania otvorov pomocou lasera a jeho využitie v praxi. Pri vypracovaní práce som sa opieral o poznatky z literatúry, ktorá sa zaoberá príbuznými problematikami, ako aj o vlastné postrehy a poznatky. Vŕtanie laserom patrí medzi nekonvenčné metódy obrábania. Jedná sa o nový spôsob vŕtania otvorov, ktorý nie je zatiaľ moc rozšírený, ale v budúcnosti si určite nájde svoje miesto pre svoje výhody.

Existenciu stimulovanej emisie žiarenia predpovedal už Albert Einstein v roku 1917. Jeho teória znela: Určité atómy a molekuly, ktoré sú schopné kmitania, môžu z podnetu prílivu energie dosiahnuť stav vyššej energetickej hodnoty. Pritom prijímajú energiu prevažne vo forme fotónov, teda svetla (svetelného kvanta). Ak sú tieto atómy elektricky prebité, upadajú do pôvodného stavu nižšej energie, pričom prebytočnú energiu vyžarujú vo forme fotónov, teda svetla. Tieto svetelné vlny sú jednofarebné (žiaria v jednej určitej vlnovej dĺžke) a kmitajú v rovnakom takte.
Vlastný začiatok teórie lasera spadá do rokov 1953 až 1954, kedy sovietski a americkí
vedci rozpracovali nezávisle od seba počiatočnú teóriu stimulovanej emisie žiarenia (prvý zosilňovač pracuje v oblasti mikrovĺn). V priebehu ó0. rokov nastáva zdokonalenie žiarenia a označuje sa názvom LASER (skratka LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION = zosilnenie svetla s využitím stimulovanej emisie).
Obrovský rozvoj v oblasti laserovej techniky nastal na začiatku8 0. rokov. V súčasnosti sa asi 500 výrobcov na celom svete zaoberá výrobou a spracovaním materiálov laserom.

Kľúčové slová:

fyzikálne základy a princíp funkcie lasera

Princíp lasera

Vŕtanie otvorov pomocou lasera

Princíp procesu vŕtania

Jednoimpulzové vŕtanieObsah:
 • Zoznam obrázkov, grafov a príloh 5
  PREDHOVOR 6
  1. Fyzikálne základy a princíp funkcie lasera 7
  1.1 Princíp lasera 9
  2. Vŕtanie otvorov pomocou lasera 10
  2.1 Princíp procesu vŕtania 11
  2.1.1 Jednoimpulzové vŕtanie 13
  2.1.2 Percusové vŕtanie 13
  2.1.3 Trepanácia 13
  2.2 Špeciálny spôsob riadenia vŕtacej geometrie 14
  2.2.1 Modulácia impulzov 14
  2.2.2 Vŕtanie s pomocným materiálom 15
  3. ZÁVER 16
  4. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 17

Zdroje: