Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Dejiny vedy a techniky - html offline stránka

«»
Prípona
.rar
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
44,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
45960
Posledná úprava
22.06.2015
Zobrazené
1 254 x
Autor:
igor6669
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Od prvých kyjakov a oštepov primitívneho človeka až po automatické zbraňové systémy, inteligentnú muníciu a laserové technológie dneška, sú dejiny ľudstva neodmysliteľne späté so súbežnými dejinami vojny a zbraní, ktorými sa viedli. Zbrane niekedy vznikali v súvislosti s požiadavkami prebiehajúcich konfliktov, inokedy sa objavy a vývoj nových zbraní stali katalyzátorom, ktorý umožnil rozpútanie vojny.
Skúsenosti, ktoré získalo ľudstvo z týchto kritických fáz svojho vývoja, dávajú za pravdu poznatkom a tvrdeniam, že spomínané obdobia boli tzv. „urýchľovačmi vedeckého a technického pokroku“. Súčasne sa stalo skutočnosťou, že vedenie vojen od predhistorických čias bolo trvalou súčasťou ľudského bytia.

Kľúčové slová:

html

offline

dejiny vedy

technika

históriaObsah:
 • 1. Úvod do dějin techniky
  1.1. Význam předmětu, obsah učiva, základní kategorie techniky
  1.2. Technické systémy a člověk
  1.2.1. Člověk-technické systémy-civilizace
  1.2.2. Přehledný vývoj technických systémů od úsvitu dějin
  2. Vývoj výroby, vlastnosti a použití technických materiálů
  2.1. Počátky metalurgie, měď a bronz
  2.2. Výroba železa
  2.2.1. Přímá výroba železa
  2.2.2. Nepřímá výroba železa ve vysokých pecích
  2.2.3. Zkujňovací procesy
  2.2.4. Tváření oceli, význam
  2.2.5. Železářství v českých zemích
  2.3. Další důležité kovové a nekovové technické materiály
  3. Výroba textilu
  3.1. Historický vývoj
  3.2. Spřádání vláken
  3.3. Tkaní
  4. Dějiny využití zdrojů a přeměn energie
  4.1. Přehled zdrojů energie v historii lidstva, vývoj teor. poznatků
  4.2. Lidská a zvířecí síla
  4.3. Větrné motory
  4.4. Vodní motory
  4.5. Tepelné motory
  4.6. Výroba a rozvod elektrické energie
  4.7. Jaderná energie
  4.8. Alternativní zdroje energie
  5. Dějiny dopravy
  5.1. Prehistorie dopravy, první dopravní prostředky, vývoj pohonu
  5.2. Vývoj dopravy od antiky po středověk
  5.3. Doprava do nástupu průmyslové revoluce
  5.4. Vznik železnice a silničních sítí
  5.5. Doprava ve 20. století
  6. Dějiny měření
  6.1. Historie metrologie
  6.1.1. Vznik a vývoj měrových jednotek
  6.1.2. Vývoj soustav měr a vah
  6.2. Měření času
  6.2.1. Vývoj kalendáře
  6.2.2. Přístroje k měření času
  7. Strojírenství
  7.1. Vznik strojírenství
  7.2. První novodobé kovoobráběcí stroje
  7.3. Vznik sériové a hromadné výroby, zvyšování přesnosti
  7.4. Počátky českého strojírenství
  8. Zpracování a přenos informací
  8.1. Vznik písma, význam knihtisku
  8.2. Vývoj sdělovací techniky 8.2.1. Telekomunikační technika
  8.2.2. Radiokomunikační technika
  8.2.3. Počátky televizní techniky
  8.3. Vývoj výpočetní techniky
  8.3.1. Výpočetní pomůcky, první počítací stroje
  8.3.2. Vznik univerzálního elektronického samočinného počítače
  8.3.3. Nástup miniaturizace, cesta k mikroprocesoru, rozšíření osobních počítačů
  9. Použitá literatura

Zdroje:
 • AGRICOLA, G. Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Přel. B. Ježek a J. Hummel, 1933. Praha : NTM, 1976.
 • AUGUSTA, P., KLŮNA, J. Tajemství přesnosti. 2. vyd. Praha : SNTL, 1990.
 • BLAHOVEC, A., GRUBER, J. i 1. vyd. Slaný : MELANDRIUM, 1996.
 • BUCHVALDEK, M. aj. Dějiny pravěké Evropy. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • CONOLLY, P. Dějiny římského vojska. 1. vyd. Bratislava : Fortuna Print, 1992.
 • Časopis METROLOGIE.
 • DOSTÁL, V. aj. Dějiny hutnictví železa v Československu. 1. vyd. Praha : Academia, 1988.