Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v lekárni

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35759
Posledná úprava
08.06.2011
Zobrazené
1 641 x
Autor:
kmet1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľ práce:
Cieľom mojej práce je vytvoriť opatrenia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ktorá platí pre pracovníkov lekárne všeobecne. Zaobstarané materiály na vypracovanie práce som aktualizoval do súčasných noriem a zákonov.  

Úvod:
Tak ako každá činnosť aj každé povolanie alebo príležitostná práca na brigádach má svoje riziká. Všade sa môže prihodiť úraz. Takýto úraz, keďže sa stane pri práci, sa nazýva pracovný úraz. Pri niektorých povolaniach existuje navyše ešte aj riziko chorôb z povolania. Choroby z povolania vznikajú pri vykonávaní pracovnej činnosti, sú jej dôsledkom. Môžu byť spôsobené prašným pracovným prostredím, chemickými škodlivinami, nadmerným hlukom, otrasmi, vibráciami, žiarením, nadmerným teplom a pod...

1. Ochrana a bezpečnosť práce – povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v znení zákonníka práce.
Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov...

Kľúčové slová:

BOZP

lekáreň

hygiana

sanitačný poriadokObsah:
 • Úvod
  Cieľ práce
  Východisko
  1. Ochrana a bezpečnosť práce – povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v znení zákonníka práce.
  2. Hlavné zásady prevádzky lekárne
  2.1. Pracovníci lekárne a ich pracovná náplň
  2.2. Požiadavky pre lekáreň
  3. Lekáreň
  Hygienický a sanitačný poriadok vychádza z platnej legislatívy a odborných noriem
  Sociálne zariadenie
  Šatňa
  Sklad
  Sklad hvdp
  Laboratórium a sanitárna miestnosť
  Kancelária
  Oficína
  Záver