Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Analýza rizík vybratého elektromechanického zariadenia

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40345
Posledná úprava
03.06.2012
Zobrazené
2 699 x
Autor:
geller
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Aby mohol byť stroj (alebo iné zariadenie) bezpečný, je potrebné posúdiť riziká spojené s jeho používaním. Proces posudzovania a znižovania rizík je opísaný v norme EN / ISO 12100. Pre posúdenie rizík je k dispozícii niekoľko techník a o žiadnej nemožno povedať, že je „jediná správna". Miestne normy stanovujú všeobecné zásady, ale nemôžu stanoviť, čo je vhodné pre každý jednotlivý prípad. V ideálnom prípade by norma stanovila hodnotu alebo "váhu" každého rizika a cieľovú hodnotu, ktorú by nebolo možné prekročiť. To ale nie je možné hneď z niekoľkých dôvodov. Váha priradená každému riziku a tolerovateľná úroveň rizika by sa odvíjala od radu rôznych úsudkov, ktoré by sa líšili podľa posudzovateľov a podľa prostredia. Napríklad riziká, ktoré by boli prijateľné v továrni so skúsenými zamestnancami, by neboli prijateľné v prostredí prístupnom verejnosti a deťom. Historické početnosti nehôd / udalostí môžu slúžiť ako užitočný indikátor, ale na ich základe nemožno spoľahlivo určiť očakávanú početnosť nehôd.

Kľúčové slová:

strojové zariadenie

riziko

posúdenie rizík

identifikácia rizík

konštrukčné opatrenia

zostávajúce riziká

odhad rizíkObsah:
 • 1 Nebezpečenstvo a riziko 11
  1.1 Nebezpečenstvo 11
  1.2 Riziko 11
  2 Posúdenie rizík - zoradenie podľa ich závažnosti 12
  2.1 Identifikácia rizík 13
  2.2 Zníženie rizika 13
  2.3 Opatrenia na zníženie rizika 14
  3 Vnútorne bezpečné konštrukčné opatrenia 15
  4 Doplňujúce bezpečné konštrukčné opatrenia 16
  4.1 Blokovacie spínače 16
  4.2 Elektromagnetické blokovacie zariadenia pre blokovanie krytov 16
  4.3 Svetelné bariéry 17
  4.4 Obojručné ovládacie zariadenia a nožné spínače 17
  4.5 Potvrdzovacie spínače 18
  4.6 Monitorovanie bezpečnostných signálov - riadiace systémy 18
  5 Zariadenia núdzového zastavenia - dôležité funkčné aspekty 19
  5.1 Bezpečnostné požiadavky v zmysle DIN EN ISO 13850:2007 19
  5.2 Príklady pre odpojenie elektrického napájania 20
  5.3 Zostávajúce riziká 20
  6 Odhad rizík 22
  6.1 Závažnosť škody (úrazu) „S“: 22
  6.2 Vystavenie osôb nebezpečenstvu „A“: 22
  6.3 Pravdepodobnosť výskytu škody (úrazu) „W“: 22
  6.4 Možnosť vyvarovania sa alebo obmedzenie škody (úrazu) „E“: 22
  7 Stratégia znižovania rizík 24
  7.1 Posudzovanie rizika 24
  7.1.1 Krok 1 opatrenie zabudované v konštrukcii 24
  7.1.2 Krok 2 bezpečnostná ochrana a doplnkové ochranné opatrenia 24
  7.1.3 Krok 3 informácie pre používanie 24
  8 Chyby a poruchy 26
  8.1 Chyba 26
  8.2 Porucha 26
  8.2.1 Nebezpečná porucha 26
  8.2.2 Poruchy so spoločnou príčinou (CCF) 26
  8.2.3 Systematické poruchy 26
  8.2.4 MTTFd (stredný čas nebezpečnej poruchy) 27
  8.2.5 PFHD (pravdepodobnosť nebezpečnej poruchy za hodinu) 27
  8.2.6 Hodnota B10 27
  9 Bezpečnostný diel riadenia (SRP/CS) 28
  9.1 Kategórie pre bezpečnostné časti riadiaceho systému (SRP/CS) 28
  10 Požadovaná úroveň funkčnej spôsobilosti PLr 31
  10.1 Vyhodnotenie dosiahnutej úrovne funkčnej spôsobilosti (PLr) 31
  11 Graf rizika pre určenie PLr 32
  11.1 Kľúč - parametre rizík: 32
  11.1.1 Vážnosť zranenia 32
  11.1.2 Frekvencia a/alebo trvanie vystaveniu nebezpečenstvu 32
  11.1.3 Pravdepodobnosť vyhnutia sa nebezpečenstvu, obmedzenia škody 32
  12 Pokrytie diagnostiky (DC) 33
  13 Predpoklad zhody 34
  Normy A, B a C: 34
  13.1 Normy typu A 34
  13.2 Normy typu B 34
  13.2.1 Normy typu B1 34
  13.2.2 Normy typu B2 34
  13.3 Normy typu C 34
  14 Zodpovednosť, povinnosť výrobcov 35
  14.1 Povinnosti výrobcov 35
  14.2 Zodpovednosť užívateľa 36
  14.3 Súvisiaca legislatíva – zdroje informácii 36

Zdroje:
 • Schneider Electric – Výberový katalóg, „Bezpečnostné aplikácie Preventa" 2008/9, Kat č. MKTED208051EN
 • Igor Kuruc (2010) : Prednáška - Rozsah pôsobnosti smernice 2006/42/EC, 2011
 • Schneider Electric – Bezpečnostná príručka, 2010/7