Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Technológia 1 - Zadanie 1 - Konštrukčný návrh odliatku

«»
Prípona
.zip
Typ
technický výkres
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42318
Posledná úprava
20.08.2013
Zobrazené
3 034 x
Autor:
xxmiloss
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Návrh formy a postupu výroby formy ručným formovaním pre výrobu odliatku.

Hmotnostná trieda: Podľa STN 04 2010 alebo rozmerová trieda je určujúci rozmer odliatku. Je to aritmetický priemer dvoch (pri odliatkoch rotačného tvaru) alebo (troch pri odliatkoch hranolovitého tvaru) najväčších rozmerov odliatku v rovinách na seba kolmých.
Priemer odliatku: 110mm
Výška odliatku: 198mm
Určujúci rozmer: 154mm
Hmotnosť odliatku: 7,84kg
Keďže určujúci rozmer odliatku je len o niečo väčší ako 150 mm, a hmotnosť odliatku je omnoho menšia ako 50 kg, volím hmotnostnú a rozmerovú triedu rovnú „1“.
Trieda zložitosti: Podľa STN 04 2010. V rámci normy sú nakreslené a popísané jednotlivé triedy zložitosti. Všetky modely v laboratóriách k dipozícii pre študentov odpovedajú pre triedu zložitosti odliatkov 1 alebo 2.
Je rovná „2“ podľa zadania.
Trieda vyhotovenia: Pre ručne vyhotovené formy je najbližší počet odliatkov odpovedajúcich pre 145 kusov, pre hmotnostnú a rozmerovú triedu 1, je 390 kusov pre triedu vyhotovenia „05“.
...

Kľúčové slová:

model

jadro

jadrovník

forma

odliatok

technický výkred

DWGObsah:
 • ZADANIE
  Konštrukčný návrh odliatku
  (Technológia zlievarenstva)
  1. Postup výroby formy ručným formovaním
  2. Zlievarenský postupový výkres

  RIEŠENIE
  Hmotnostná trieda
  Trieda zložitosti
  Trieda vyhotovenia
  Trieda vyhotovenia modelového zariadenia
  Stupeň presnosti odliatku
  Stupeň presnosti modelového zariadenia
  Materiál modelového zariadenia
  1. Model
  2. Jadrovník
  Postup výroby formy ručným formovaním
  Použitá literatúra

  DWG VÝKRESY:
  Model
  Jadrovník
  Jadro
  Postup výroby formy (spodná časť formy, vrchná časť formy)
  Zložená forma pred odlievaním
  Zlievarenský postupový výkres

Zdroje:
 • MURGAŠ, M., A. POKUSA, Š. PODHORSKÝ a M. POKUSOVÁ. Technológia zlievarenstva. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2001, 186 s. ISBN 80‐227‐1480‐1.