Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 540   projektov
3 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 32   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 2x
Degradačné procesy a medzné stavy materiálov
99,1%
0,2 28x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 3
96,6%
0,6 7x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 2
96,6%
0,5 8x
Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 1
96,6%
0,5 8x
Technológia 1 - Zadanie 1 - Konštrukčný návrh odliatku
94,6%
0,6 32x
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0%
46,4 4x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5%
11,6 7x
Mechanika tekutín - Základné vlastnosti tekutín (príklady)
92,8%
1,0 0x
Výfukový systém - energetické stroje v mobilnej technike
92,3%
4,1 4x
Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)
92,3%
3,6 13x
Náuka o materiáloch 2 - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 8x
Prednášky zo Strojárskej metrológie
90,8%
5,3 19x
Technológia 2 - Zadanie - Návrh zváranej súčiastky (konzola)
89,1%
0,3 12x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 3 - Dĺžkové meranie komparačné
89,0%
14,6 2x
Obrábanie rotačnej súčiastky - Technológia 3
88,2%
1,0 11x
Technológia 1 - Zadanie 2 - Hodnotenie zlievárenského piesku
88,2%
0,1 2x
Trhová rovnováha
88,1%
0,1 3x
Náuka o materiáloch 2
87,8%
0,3 19x
Technológia 2 (zváranie a tvárenie + obrázky)
85,6%
1,8 12x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 4 - Meranie uhlov a kužeľov
85,3%
5,3 3x
Vypracované otázky z Angličtiny 2 ku skúške
84,3%
0,1 8x
Prednášky z predmetu Základy konštruovania
84,3%
3,0 3x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 1 - Výpočet tolerancií a uložení
83,4%
2,4 9x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 5 - Kontrola závitov
83,3%
3,3 3x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 6 - Meranie ozubených kolies
80,9%
3,0 4x
Náuka o materiáloch 1
80,9%
4,4 7x
Základy konštruovania - Tokoly (zimný semester)
80,7%
5,4 10x
Dejiny zbraní a špeciálnej mobilnej techniky
78,7%
6,6 83x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 7 - Meranie drsnosti povrchu
78,4%
5,9 3x
Vyriešené zadania z Termomechaniky podľa jednotlivých kapitol
75,1%
17,6 8x
Vedecká činnosť študentov
72,5%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: