Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Technológia 2 (zváranie a tvárenie + obrázky)

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40357
Posledná úprava
10.06.2012
Zobrazené
1 719 x
Autor:
student
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z Technológie II  (doc. Mäsiar) zváranie a tvárenie + obrázky, 16 strán, times new roman 8 

Kľúčové slová:

procesy zvárania

zvarový spoj

polohy pri zváraní

zváranie plameňom

spájkovanie

procesy tvárnenia

zákony tvárnenia

spevňovanie

strihanie

valcovanie

kovotlačenieObsah:
 • Zváranie:
  1. Rozdelenie základných procesov a spôsobov zvárania
  2. Nakreslite a vysvetlite jednotlivé oblasti zvarového spoja
  3. Základné polohy pri zváraní, druhy a tvary zvarových spojov, definujte zvar
  4. Zváranie plameňom, plyny na zváranie, spaľovanie kyslíka a acetylénu, druhy plameňov, teploty
  5. Zváranie plameňom, zváracie fľaše, plynové hadice, redukčný ventil, zvárací horák, prídavné materiály
  6. Zváranie plameňom, dopredu, dozadu, technológia zvárania plameňom
  7. Rezanie kovov kyslíkom, základné operácie, podmienky rezania kovov kyslíkom, horáky
  8. Spájkovanie, základné podmienky, technológia, druhy spájok
  9. Ručné oblúkové zváranie, charakteristika oblúka a vznik elektrického oblúka, Statická charakteristika zváracích zdrojov, dynamická charakteristika zváracích zdrojov
  10. Ručné oblúkové zváranie, technológia, prídavné materiály, účel a druhy obsahu elektród, zváracie nástroje
  11. Zváranie pod roztavenou troskou, princíp, schéma, parametre
  12. Zváranie pod tavivom, princíp, schéma, parametre
  13. Zváranie v ochrannej atmosfére CO2 (MAG), princíp, schéma, parametre
  14. Zváranie v ochrannej atmosfére Ar – odtavujúcou elektródou (MIG), princíp, schéma, parametre
  15. Zváranie v ochrannej atmosfére Ar – neodtavujúcou elektródou (TIG/WIG), princíp, schéma, parametre
  16. Odporové bodové zváranie, princíp, schéma, parametre
  17. Odporové švové zváranie, princíp, schéma, parametre
  18. Odporové výstupkové zváranie, princíp, schéma, parametre
  19. Odporové stykové zváranie (odtavovacie, stláčacie), princíp, schéma, parametre
  20. Zvariteľnosť materiálov pri zváraní
  21. Špeciálne spôsoby zvárania – zváranie tavné: plazmou, laserom
  22. Rozdelenie prídavných materiálov

  Tvárnenie:
  1. Základné charakteristiky technologických procesov tvárnenia, rozdelenie tvárnenia kovov z pohľadu teploty a plošného alebo objemového tvárnenia
  2. Vysvetlite trhací diagram /skúška ťahom/
  3. Spevňovanie kovov, spevňovací diagram, odpevnenie kovov /žíhanie/
  4. Vysvetlite podstatu tvárnenia kovov teóriu dislokácii
  5. Zákon zachovania objemu pri tvárnení, zákony tvárnenia
  6. Kovacie teploty a ohrev materiálov pri tvárnení za tepla
  7. Kovanie a technológie kovania, kovanie voľné a zápustkové, lisy, buchary.
  8. Princíp valcovania a spôsoby valcovania, hutnícke tvárnenie
  9. Stláčanie /ubíjanie/ za studena
  10. Delenie materiálu strihaním
  11. Ťahanie plechov, ťahanie so stenšením steny
  12. Ťahanie drôtov a viacnásobný drôtoťah /koeficient predĺženia/
  13. Proces spätného, dopredného a kombinované pretláčania
  14. Ohýbanie do tvaru U a V, čo je odpruženie
  15. Vysvetlite kovotlačenie, rovnanie a zakružovanie
  16. Vysvetlite princíp kalibrovania a razenia
  17. Tvárnenie plastov
  18. Špeciálne spôsoby tvárnenia

Zdroje:
 • Prednášky, internet