Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 228   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 20x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 27x
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0%
1,9 22x
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0%
2,3 19x
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8%
3,1 23x
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8%
0,3 60x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 80x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2%
5,3 4x
Prednášky z predmetu Náuka o materiáloch
98,2%
4,3 28x
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2%
0,1 20x
OKTAN a.s. - Benzín - Závažné priemyselné havárie
97,0%
3,4 2x
Zváranie plastov ultrazvukom
96,6%
1,9 28x
Environmentálne inžinierstvo
96,6%
8,6 110x
Mechanizácia a automatizácia
96,6%
6,4 13x
Meranie frekvenčných charakteristík objektov
96,5%
0,6 0x
Bezpečnosť VTZ zdvíhacieho - pracovné zdvíhacie plošiny
96,2%
0,3 11x
Využitie alternatívnych zdrojov energie v doprave (prezentácia na zápočet)
96,1%
4,7 2x
Konštrukcia trupu lietadiel
95,8%
1,4 145x
Súčasné trendy v recyklácii plastov
95,5%
1,6 3x
Hydroforming a presné strihanie
95,4%
2,6 16x
Technológie spájkovania
95,0%
0,9 19x
Návrh postupového strižného nástroja
94,3%
9,9 60x
Bezpečnostnoterminologický slovník v oblasti BOZP
94,1%
2,3 14x
Ťahanie rúr
94,0%
3,5 11x
Návrh materiálu a spôsobu tepelného spracovania - Čepeľ vreckového nožíka
93,7%
0,1 0x
Vodný lúč
93,4%
0,9 9x
Mechanické skúšky materiálov - vypracované otázky ku štátniciam
93,2%
0,3 10x
Elektrónky, tranzistory a čo ďalej
93,1%
0,2 2x
Vypracované otázky na skúšku z Náuky o materiáloch
92,8%
7,7 21x
Základy obrábania dreva (13 otázok od č. 16 po č. 28)
92,7%
0,1 6x
Základy projektovania výroby - sústruženie, frézovanie
92,7%
2,3 6x
Hodnotenie mikroštruktúry - analýza
92,6%
0,1 21x
Recyklácia kovových hutníckych a teplárenských odpadov
92,3%
7,8 3x
Prednášky na Progresívne technológie (plazma, laser, vodný lúč)
92,3%
49,5 423x
Pieskovanie povrchov a chemické odmasťovanie (porovnávanie technológií z hľadiska ŽP)
92,3%
0,9 2x
Komerčné využitie GNU GPL
92,3%
0,4 4x
Stolová vŕtačka - TECHNOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZADANIE č.1 - Téma: Zdroje informácií
92,3%
0,5 11x
Technologia - Technologický postup výroby výstrižku
92,3%
0,5 7x
Skúšky únavy (opis skúšky únavy u kovových materiálov)
92,3%
2,3 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: