Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Technológie spájkovania

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41275
Posledná úprava
27.12.2012
Zobrazené
2 300 x
Autor:
ladislav.pindes
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Progresívne technológie spajkovania, spájkovanie pretavením, spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár, spájkovanie infračerveným žiarením, CMT , GMA spájkovanie, Laserové spájkovanie horúcim drôtom, Spájkovanie vlnou.

Spájkovanie. Progresívne metódy spájkovania.
Spájkovanie je metalurgické spojovanie kovových a nekovových súčastí roztavenou spájkou. Povrchové atómy základného materiálu a tekutej spájky sa pri tom dostanú do tak malej vzdialenosti, že sa vytvoria podmienky pre účinok adhéznych a kohéznych síl. Pri spájkovaní obvykle dochádza k rozpúšťaniu základného materiálu v tekutej spájke a k vzájomnej difúzii niektorých prvkov.

Spájkovanie delíme podľa výšky pracovnej teploty:
- mäkké spájkovanie do 450 °C,
- tvrdé spájkovanie 450 až 950 °C,
- vysokotepelné spájkovanie nad 950 °C.

Pod pojmom „spájka“ rozumieme prídavný materiál používaný pri spájkovaní.

Mäkké spájky
Mäkké spájky sa vyznačujú predovšetkým nízkou spájkovacou teplotou a zároveň aj menšou pevnosťou.

Tvrdé spájky
Tvrdé spájky sa používajú pre spoje, ktoré sú v prevádzke vystavené väčšiemu mechanickému namáhaniu alebo spájkovaná súčiastka pracuje za zvýšených respektíve kryogenických teplôt.
...

Kľúčové slová:

spájkovanie

progresívne technológie

metódy spájkovaniaObsah:
 • Spájkovanie. Progresívne metódy spájkovania.
  Mäkké spájky
  Tvrdé spájky
  Progresívne metódy spájkovania
  Spájkovanie pretavením - reflow
  Spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár
  (Perspektívna metóda spájkovania pretavením)
  Schéma zariadenia pre spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár
  Zariadenie pre spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár
  Spájkovanie infračerveným žiarením
  Pohľad na reflow pec Thermatech na báze IR žiarenia
  CMT a GMAB spájkovanie
  Hodnotenie kvality spájkovaného spoja vyhotoveného metódou CMT
  GMA spájkovanie
  Schematické znázornenie GMA spájkovania je na obrázku
  Spájkovanie laserovým lúčom
  Laserové spájkovanie s horúcim drôtom
  Schéma spájkovania laserom
  Porovnanie nameranej a vypočítanej hrúbky intermetalickej fázy Fe-Al
  Zariadenie na spájkovanie laserom HOTWIRE
  Spájkovanie vlnou

Zdroje: