Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Mechanizácia a automatizácia

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
6,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7034
Posledná úprava
27.11.2017
Zobrazené
1 909 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mechanizácia a automatizácia predstavuje významný prostriedok pre zvýšenie produktivity, kvality a konkurencieschopnosti výroby. Do pojmu mechanizácia a automatizácia je potrebné zahrnúť aj pojem regulácie, ktorej úlohou je udržanie zvolených veličín v vyžadovanom rozsahu. Táto na pohľad jednoduchá úloha však v sebe skrýva zvyčajne viac problémov ako by sa očakávalo. Na úspešné riešenie týchto úloh je potrebné poznať a pochopiť fyzikálne závislosti regulovaného procesu. Základné zákony regulačnej techniky platia pre všetky regulačné obvody nezávisle na prístrojovej technike. Prvé zmienky o mechanizácii, automatizácii a regulácii pochádzajú už zo starého Egypta, kde za pomoci veľmi jednoduchých mechanických zariadení (tieto automatizačné zariadenia zodpovedali úrovni vtedajšieho technického rozvoja) boli vytvorené automatické systémy na mletie obilia a polí. Ďalším antickým "zázrakom" bolo automatické otváranie a zatváranie ťažkej bronzovej brány chrámu v Alexandrii, ktorý skonštruova] učenec Herón. Tento mechanizmus, ako aj mnohé iné opísal vo svojom diele "Pneumatika", ktoré sa zachovalo až do dnešných čias [14]. Herón skonštruoval aj mnohé iné pozoruhodné zariadenia v ktorých využíval svoje poznatky z oblasti pneumatiky a hydrauliky.

Kľúčové slová:

mechanizácia

automatizácia

prostriedky automatizácie

riadiace mechanizmy

adaptívne riadenie

čislicové riadenieObsah:
 • Predhovor 5
  ÚVOD 7
  1. Význam mechanizáciea automatizácie 10
  1.1Dôvodyautomatizácie ,.14
  1.2 Prínosy mechanizácie a automatizácie , .16
  1.3 Automatizácia výrobných procesov.18
  1.4 Systémový prístup k mechanizácii a automatizácii 24
  1.4.1 Princípy a metódy systémového prístupu 25
  2. Automatizácia, jej princípy a prostriedkY oo27
  2.1 Automatické výrobné zariadenia .29
  2.1.1 Jednoúčelové stroje .3D
  2.1.2 Automatické linky .32
  2.1.3 Pružnéautomatizovanévýrobné systémy 34
  2.2 PrincípyriadeniapohybuautomatickýchvýrobnýchzariadenÍ 37
  2.3 Kopírovacieriadenie ,...39
  2.3.1 Nespojitékopírovaciesystémy 43
  2.3.2 Spojité kopírovaciesystémy .45
  2.3.3 Nastavovaniekopírovacíchstrojov 45
  2.4 Geometrickériadenie 46
  2.4.1 Riadenie s meranímhodnôtpredtechnologickýmprocesom 47
  2.4.2 Riadenies meranímhodnôtpočas technologickéhoproceSll 48
  2.4.3 Riadenies meranímhodnôtpo technologickomprocese A8
  2.5 Adaptívne riadenie .48
  2.6 Číslicové riadenie .50
  2.7 Prostriedkyautomatickéhoriadenia ..53
  2.7.1 Prostriedky na získanie informácií 55
  2.7.2 Prostriedkyna prenosinformácií 58
  2.7.3 Prostriedkyna spracovanieinformácií 60
  2.7.4 Akčné prvky .61
  ...
  ...

Zdroje:
 • Beneš, P. a kol.: Automatizace a automatizační technika 3. Computer Press, Brno, 2003
 • Croser, P.; Ebel, F: Pneumatika. FESTO Didactic, Esslingen, 2002
 • Chvála, B.; Nedbal, J.; Dunay, G.: Automatizace. SNTL, Praha, 1989
 • Chvála, B.; Votava, J.: Prípravky. SNTL - ALFA, Praha, 1988
 • Eliáš, K; Souček, 1.: Mechanizácia a automatizácia obrábania. Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984
 • Falmann, L.: Automatizált gyártás. PMMF, Pécs, 1995
 • Jančina, 1.; Pekárek, F: Mechanika II Kinematika. ALFA, Bratislava, 1987
 • JuIiš, K; Brepta, R.: Mechanika 1.díl Statika a kinematika. SNTL, Praha, 1986
 • Kováč, L.; Svoboda, M.; Líška, O.: Automatizovaná a pružná montáž. VienaIa, Košice, 2000
 • Kováč, M.; Buda, J.; Šimšík, D.: Projektovanie výrobných systémov. Alfa, Bratislava, 1991
 • Krsek, A: Automatizácia výrobných procesov. Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1987
 • Kuznecov, M. M.; Usov, B. A; Starodubov, B. S.: Projektirovanije avtomatizovannovo oborudovanija. Mašinostrojenie, Moskva, 1987
 • Lacko, B. a kol.: Automatizace a automatizační technika I. Computer Press, Praha, 2000
 • Maixner, L.; Kolníková, Z.: Spolehlivost automatických výrobních systému. SNTL, Praha, 1984
 • Oplatek, F a kol.: Automatizace a automatizační technika 4. Computer Press, Praha, 2000
 • Rabinovič, AN.: Automatisace ve strojírenstvÍ. SNTL, Praha, 1960
 • Velíšek, K: Obrábacie stroje. Vydavatel'stvo STU, 2001
 • Velíšek, K; Katalinic, B.: Výrobné systémy L Vydavatel'stvo STU, Bratislava, 2004
 • Velíšek, K; Pecháček, F; Košťál, P.; Štefánek, M.: Montážne stroje a zariadenia. Vydavatel'stvo STU, Bratislava, 2005
 • Zuzanov, G. I.: Stavebnicové obrábecí stroje. Prumyslové vydavatelství, Praha, 1951