Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Environmentálne inžinierstvo

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
110 x
Veľkosť
8,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4970
Posledná úprava
04.11.2017
Zobrazené
2 547 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V environmentálnom, chemickom a iných priemyselných odvetviach sú bilancie základom rozboru výrobného alebo spracovateľského procesu. Bilancie sa vykonávajú hlavne pri:
• projektovej príprave výrobného zariadenia
• rozbore výrobného procesu počas prevádzky, pri kontrole spotreby materiálov a energie, optimalizácii a regulácii procesov. Štandardizácii akosti produktov a pod. Bilancovať znamená vykonať kvantitatívnu súvahu nad určitým objektom. Bilančným objektom môže byť nielen výrobné zariadenie ako celok, ale aj jeho časť, či určitá technologická operácia výrobného procesu. Bilančnú súvahu možno rozdeliť na etapy, z ktorých najdôležitejšie sú:
• tvorba fyzikálneho modelu bilančného objektu a formulácia úlohy
• matematická formulácia väzieb medzi kvantitatívnymi charakteristikami, t. j. fyzikálnymi veličinami bilančnej sústavy, tvorba matematicko-fyzikálneho modelu bilančnej sústavy - sústava bilančných rovníc
• matematické riešenie sústavy rovníc, kontrola správnosti výpočtu.

Kľúčové slová:

filtračné zariadenie

filtrácia

tok tekutín

látkové bilancie

tepelná kapacita

zmesiObsah:
 • Predslov -2-
  1. Bilancie -3-
  1.1. Látkové bilancie -7-
  1.1.1. Zmesi a ich zloženie -7-
  1.1.2. Bilancia hmotnosti a látkového množstva -9-
  1.1.3. Látkové bilancie bez chemickej reakcie -13-
  L 1.3.1. Látková bilancia uzatvoreného systému -13-
  1.1.3.2. Látková bilancia otvoreného prietokového systému -15-
  1.1.3.3. Látková bilancia otvoreného prietokového systému s akumuláciou -17-
  1.1.3.4. Látková bilancia v prietokovom neustálenom systéme -18-
  1.1.4. Látkové bilancie s chemickou reakciou -19-
  1.2. Energetické bilancie -23-
  1.2.1. Tepelné bilancie v uzatvorenom systéme -24-
  1.2.1.1. Tepelné kapacity -25-
  1.2.1.2. Latentné teplá -31-
  1.2.1.3. Entalpiaroztokov -33-
  1.2.1.4. Reakčné teplo -34-
  1.2.2. Tepelné bilancie v otvorenom systéme -36-
  2. Tok tekutín -38-
  2.1. Základná charakteristika toku tekutín -38-
  2.2. Tok tekutín v potrubí -42-
  2.3. Čerpanie tekutín -52-
  3. Niektoré charakteristické prípady toku tekutín -59-
  3.1. Prúdenie tekutiny nehybnou vrstvou zrnitého materiálu -59-
  3.2. Filtrácia -61-
  3.2.1. Koláčová filtrácia -63-
  3.2.1.1. Filtrácia pri konštantnej rýchlosti -64-
  3.2.1.2. Filtrácia pri stálom rozdiele tlakov -65-
  3.2.1.3. Kombinovaná filtrácia -65-
  3.2.1.4. Premývanie filtračného koláča -66-
  3.2.1.5. Filtračné zariadenia -66-
  ....
  ....

Zdroje:
 • Bafmcová, S. - a koL: Chemické inžinierstvo. Príklady a úlohy, ES STU Bratislava, 19%
 • Bafrnec, M. - a kol.: Chemické inžinierstvo I., Malé Centrum Bratislava, 1999
 • Boeker, E.: Environmental Physics. John Wiley & Sons Ltd., New York, 1999
 • Cermák, O. - Barloková, D. - Sokáč, M.: Čerpadlá a Čerpacie stanice, ES STU Bratislavli, 2001
 • Dojčanský, J. - Longauer, J.: Chemické inžinierstvo II., Malé Centrum Bratislava, 2000
 • Geffert, A,: Chemické inžinierstvo, Edičné stredisko TU, Zvolen, 2000
 • Chriasteľ, L.: Bioreaktory, ES STU Bratislava, 1992
 • Kellô, V. - Tkáč, A.: Fyzikálna chémia, Alfa Bratislava, 1972
 • Kossaczký, E. - Surový, J.: Chemické inžinierstvo L, SNTL Bratislava, 1963
 • Kossaczký, E. - Surový, J.: Chemické inžinierstvo II., SNTL Bratislava, 1963
 • Lodes, A. - a kol.: Procesy a zariadenia chemickej technológie. Príklady a úlohy. Alfa Bratislava, 1985
 • Molnár, A. - Jasšo, L: Chemické reaktory, ES SVŠT Bratislava, 1990
 • Piatrik, M. - a kol.: Laboratórne cvičenie odborov, 1. časť, Analýza vôd a kalov, vody, ovzdušia, Technológia ovzdušia, Mikrobiológia a biochémia, ES STU Bratislava, 1994