Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Vývoj výrobkov a prírpava výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8741
Posledná úprava
19.04.2018
Zobrazené
3 254 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výrobok - produkt, je symbolom a zároveň realitou integrovaného riadenia firmy. Na jednej strane firmu reprezentuje navonok a odlišuje ju od firiem druhých, na druhej strane v sebe integruje všemožné manažérske technicko-ekonomické úsilie tejto firmy. Vo Výrobku sa tak stretávajú požiadavky trhu s možnosťami a schopnosťami podniku. Výsledok tohto spojenia predstavuje výrobok úspešne uvedený na trh, ktorý je ocenený nielen trhom ako uspokojenie požadovaných či potenciálnych potrieb, ale takisto aj samotným výrobcom. V súčasnosti musí každý výrobca vyrobiť taký výrobok aby jeho vlastnosti boli zhodné s požiadavkami zákazníka a popritom musí vynaložiť veľmi rozsiahly súbor činností na jeho vývoj. Výsledkom je potom výrobok s požadovanými vlastnosťami. Vývoj nových výrobkov v posledných desaťročiach začal výrazne podliehať novým, zmeneným požiadavkám trhu. Tomuto trendu je nevyhnutné prispôsobiť aj stratégie, pomocou ktorých je potrebné výrobky vyvíjať tak, aby zodpovedali týmto novým požiadavkám. Aby výrobky sledovali trendy, mali kvalitný dizajn a individuálne spracovanie, je potrebné rýchle a záväzné zosúladenie marketingu, vývoja a obchodu. K tomu aby sa výrobok uviedol na trh je potrebná aj príprava výroby, ktorá je súčasťou vývoja výrobku. V príprave výroby sa konkretizujú kroky pre úspešné zakončenie a uvedenie výrobku na trh. Vývoj výrobkov a príprava výroby spolu súvisia. Jedna činnosť bez druhej nemôže vo výrobe existovať. K týmto činnostiam sa pričleňujú aj ostatné činnosti, ktoré súvisia so samotným výrobkom a jeho procesom od myšlienky - návrhu až po predaj a povýrobné etapy.

Kľúčové slová:

vývoj výrobkov

stratégia

podstata

funkcia prípravy

zdokonaľovanie

príprava

vecná náplňObsah:
 • Zoznam obrázkov 3
  Úvod 4
  1 Vývoj výrobkov a príprava výroby 5
  1.1 Vývoj výrobkov 5
  1.1.1 Stratégia vývoja výrobkov 6
  1.1.2 Fázy vývoja výrobku 7
  1.2 Podstata a náplň prípravy výroby 9
  1.2.1 Funkcie prípravy výroby 10
  1.2.2 Zdokonaľovanie funkcií prípravy výroby 12
  1.2.3 Vecná náplň prípravy výroby 13
  Záver 14
  Zoznam použitej literatúry 15

Zdroje:
 • Leščišin M.: Manažment výroby, Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 2003
 • Leščišin M.: Organizácia a riadenie výroby, Bratislava, Alfa 1985
 • Leščišin M. a kol.: Rozvoj systému riadenia podniku, Bratislava, Alfa 1988
 • Linczényi A.: Manažérstvo kvality, Bratislava, Slovenská technická univerzita 2001
 • Rašner J.: Manažment výroby, Technická univerzita vo Zvolene 2007
 • Tomek G.,Vávrová V.: Řízení výroby, Praha, Grada Publishing 2000
 • Tomek G.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha, Grada Publishing 2001