Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 227   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza vplyvov hluku vo vnútornom prostredí budov na človeka
98,9%
0,3 6x
Mechanika, termodynamika a hydromechanika (návody na cvičenia)
92,3%
0,7 16x
Vypracované štátnicové otázky - Konštrukcia automobilov
92,3%
2,1 16x
Mechanika II. - Obálka na zadania, rozpis podľa kódu, samotné zadania
92,3%
1,0 30x
Aplikovaná mechanika - Pohyb strely (zadanie)
91,6%
0,4 2x
Mechanika tuhých telies - vypracované otázky
91,4%
15,0 39x
Mechanika II - vypracované zadania, rozpis, obálka
91,0%
10,2 34x
Technická mechanika otázky a testy.
88,5%
26,7 21x
Pružnosť a pevnosť - ťahák 2.ročník, externisti
86,5%
0,2 37x
Mechanika tuhých telies - skriptá
86,4%
7,6 1x
Pružnosť a Pevnosť, vypracované otázky
85,8%
0,6 4x
Spracovanie návrhu využitia preklápacích obvodov pri ochrane objektu
85,8%
0,7 0x
ZTV 2 - vypracované otázky
85,8%
0,2 4x
Pružnosť a pevnosť - vypracované zadania - schéma č. 1
85,5%
11,6 54x
Cvičenia z Náuky o materiáloch
85,3%
1,4 31x
Experimentálne metódy materiálového inžinierstva
84,3%
0,1 5x
Mechanika 1 - Statika
84,2%
0,9 8x
Meranie teploty - mechatronika
83,8%
0,3 4x
Zabezpečenie objektu
83,7%
0,1 9x
Meranie Selsynov v indikátorovom zapojení a Meranie statickej charakteristiky servomotora
83,6%
4,0 3x
Technická mechanika - statika
83,5%
5,5 20x
Statické meranie osových síl v prútoch rovinnej prútovej sústavy strmeňovým silomerom
83,2%
0,1 0x
Vypracované otázky - Mechanika II
83,2%
8,8 2x
Technické prostriedky požiarnej ochrany
82,9%
5,3 1x
Mechanika tekutín (riešené príklady)
82,8%
1,1 34x
Statika skriptá (teória a riešené príklady)
82,6%
15,0 1795x
Mechanické skúšky materiálov
82,3%
17,2 3x
Vlastnosti materiálov a ich skúšanie - mechatronika
82,1%
10,7 71x
Mechanika 1 - vypracované zadania
82,1%
19,3 15x
Mechanika tekutín - Rýchlostný pomer vzduchu
82,0%
0,1 4x
Centrálna sústava síl v rovine - Mechanika zadanie č.1
81,2%
0,7 11x
Kinematika tuhého telesa
81,0%
0,8 0x
Vlastnosti materiálov
80,9%
12,8 5x
Mechanické vlastnosti kovov
80,6%
0,5 2x
Pružnosť a pevnosť - vypracované zadania - schéma č. 8
80,3%
10,6 40x
Hydromechanika (Hydrostatický paradox, Archimedov zakon, Bernolliho rovnica, ...)
79,9%
5,4 5x
Mechanika tuhých a poddajných telies - odfotené príklady zo skúšky + vypracovanie
79,0%
29,1 50x
Metrológia - Meranie č.2
79,0%
1,2 1x
Aplikovaná mechanika - vypracované otázky (ťahák) na skúšku
78,8%
1,3 11x
Dynamika tuhého telesa
78,4%
1,0 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: