Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 249   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Technologickosť konštrukcie z hľadiska montáže
98,9%
2,3 53x
Analýza vplyvov hluku vo vnútornom prostredí budov na človeka
98,9%
0,3 6x
Totálne produktívna údržba
96,3%
3,5 53x
Bezpečnostná koncepcia ochrany rodinného domu
94,6%
0,9 78x
Pružnosť, pevnosť, plasticita (skriptá, študijný materiál, vzorové príklady, zadania)
94,2%
46,4 0x
Základy konštruovania - okruhy otázky ku skúške
92,7%
10,6 6x
Mechanika II. - Obálka na zadania, rozpis podľa kódu, samotné zadania
92,3%
1,0 33x
Vypracované štátnicové otázky - Konštrukcia automobilov
92,3%
2,1 23x
Mechanika, termodynamika a hydromechanika (návody na cvičenia)
92,3%
0,7 18x
Druhy nákladov na kvalitu
92,0%
0,2 59x
Technická Mechanika - Kinematika KOMPLET (poznámky z prednášok, skriptá, ťahák)
91,7%
12,0 12x
Aplikovaná mechanika - Pohyb strely (zadanie)
91,6%
0,4 2x
Mechanika tuhých telies - vypracované otázky
91,4%
15,0 50x
Mechanika II - vypracované zadania, rozpis, obálka
91,0%
10,2 40x
Základy montáže - montážna zostava, bunka, pracovisko
89,1%
1,9 19x
Technická mechanika otázky a testy.
88,5%
26,7 90x
Počítačové analýzy mechanizmov (otázky na skúšku)
87,9%
0,2 0x
Pružnosť a pevnosť - ťahák 2.ročník, externisti
86,5%
0,2 40x
Mechanika tuhých telies - skriptá
86,4%
7,6 4x
Dynamika - (Kinematika, Kinetika, Energia, Kmitanie) vypracované otázky teória
86,0%
5,3 2x
Pružnosť a Pevnosť, vypracované otázky
85,8%
0,6 11x
ZTV 2 - vypracované otázky
85,8%
0,2 4x
Spracovanie návrhu využitia preklápacích obvodov pri ochrane objektu
85,8%
0,7 1x
Pružnosť a pevnosť - vypracované zadania - schéma č. 1
85,5%
11,6 85x
Cvičenia z Náuky o materiáloch
85,3%
1,4 38x
Pružnosť a pevnosť - vypracované otázky k testu
84,9%
0,7 27x
Experimentálne metódy materiálového inžinierstva
84,3%
0,1 5x
Mechanika 1 - Statika
84,2%
0,9 11x
Meranie teploty - mechatronika
83,8%
0,3 6x
Zabezpečenie objektu
83,7%
0,1 21x
Testy bez vypracovanie na predmet Hydro a termomechanika
83,7%
0,1 8x
Meranie Selsynov v indikátorovom zapojení a Meranie statickej charakteristiky servomotora
83,6%
4,0 3x
Technická mechanika - statika
83,5%
5,5 23x
Mechanika poddajných telies
83,4%
0,6 12x
Vypracované otázky - Mechanika II
83,2%
8,8 4x
Statické meranie osových síl v prútoch rovinnej prútovej sústavy strmeňovým silomerom
83,2%
0,1 0x
Technické prostriedky požiarnej ochrany
82,9%
5,3 7x
Pevnosť a pružnosť (9 scanov poznámok, vzorcov, náčrtov...)
82,9%
0,8 1x
Mechanika tekutín (riešené príklady)
82,8%
1,1 57x
Statika skriptá (teória a riešené príklady)
82,6%
15,0 3027x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: