Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Totálne produktívna údržba

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
3,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10411
Posledná úprava
04.06.2019
Zobrazené
2 547 x
Autor:
janka2705
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Súhrn prác, ktorých poslaním je zabezpečovať schopnosť prevádzky strojov a zariadení a ich celkový hospodárny chod, nazývame údržbársko-opravárenskou činnosťou, niekedy len údržbou. V užšom zmysle pod týmto pojmom rozumieme čistenie, mazanie a inú pravidelnú pred opravársku ochranu strojov a zariadení, teda bežnú údržbu. V širšom zmysle pod pojmom údržba chápeme akúkoľvek starostlivosť o stroje a zariadenia, ktorou sa zabezpečuje ich pracovná spôsobilosť. Patrí sem tzv. bežná údržba strojov počas prevádzky, ako aj všetky druhy plánovaných a neplánovaných opráv, ktorými sa odstraňujú následky opotrebenia. Základnou funkciou údržbársko-opravárenskej činnosti ako podsystému obsluhy výroby je zabezpečovať pracovnú spôsobilosť strojov a zariadení vo výrobe. Význam tejto funkcie vzrastá súbežne so zvyšovaním technickej úrovne výroby vôbec a osobitne s pribúdaním automatických strojov, liniek a integrovaných výrobných procesov.

Kľúčové slová:

totálne produktívna údržba

čistenie

mazanie

údržba strojov

výrobný proces

opotrebenie

pracovná spôsobilosť

obsluha výroby

automatické strojeObsah:
 • Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek
  Slovník termínov
  Úvod
  1 Vývojové stupne údržby vo svete
  2 Systém údržby
  2.1 Organizácia a riadenie údržby
  3 Koncept TPM
  3.1 Kde vzniklo TPM
  3.2 Čo je TPM
  3.3 Päť pilierov TPM
  3.4 Metodika 5 S v TPM
  3.5 2 kľúčové ciele TPM
  4 Zavádzanie TPM
  4.1 Oblasti zavádzania TPM
  4.2 Základné otázky súvisiace so zavádzaním TPM
  4.3 Prínosy TPM
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje: