Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Pružnosť a pevnosť - vypracované otázky k testu

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47223
Posledná úprava
05.02.2018
Zobrazené
1 599 x
Autor:
88083582
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky k testu na skúške.

1. Hmotný bod, teleso a sústava telies (stupne voľnosti)…
Hmotný bod - jeden bod, ktorý reprezentuje teleso, jeho polohu a v ňom pôsobiace sily.
Teleso - súbor hmotných bodov usporiadaných v určitom tvare s rovnakými vlastnosťami.
Sústava telies - telesá viazané navzájom a tie viazané k základnému rámu (zoskupenie aspoň 3 telies vrátane rámu).

...
...

Kľúčové slová:

pružnosť

pevnosť

vypracované otázky

mechanikaObsah:
 • 1. Hmotný bod, teleso a sústava telies (stupne voľnosti)…
  2. Moment sily k bodu…
  3. Varignonova veta (veta o momente výslednice)…
  4. Väzby a reakcie (typy väzieb, rozdelenie, uvoľňovanie väzieb)…
  5. Určenie stupňov voľnosti pre nosník, prútovú sústavu, sústavu telies…
  6. Riešenie nosníkov v rovine…
  7. Prútové sústavy (postup riešenia, uzlová metóda)…
  8. Základný rozdiel medzi Statikou a Pružnosťou a pevnosťou…
  9. Základné predpoklady pre riešenie reálnych problémov mechaniky…
  10. Vonkajšie a vnútorné silové účinky…
  11. Metóda mysleného rezu…
  12. Normálové a šmykové napätie (označenie, vzťah, jednotky)…
  13. Deformácia telesa…
  14. Vzťah medzi pozdĺžnou a priečnou deformáciou, Poissonovo číslo…
  15. Hookeov zákon pre ťah/tlak a šmyk (vzťah, popis veličín a jednotiek)…
  16. Vzťah medzi modulom pružnosti v ťahu/tlaku, šmyku a Poissonovým číslom…
  17. Napätosť (jednoosová, rovinná, priestorová)…
  18. Rozšírený Hookeov zákon…
  19. Castiglianove vety (aplikácia pri jednotlivých druhoch namáhania)…
  20. Celková pozdĺžna deformácia, pomerná deformácia…
  21. Prierezové charakteristiky, vzťahy pre základné typy prierezov…
  22. Steinerove vety…
  23. Namáhanie ťahom/tlakom (osová sila, napätie, deformácia)…
  24. Normálové napätia v priečnych rezoch pri ťahu/tlaku, rozloženie, výpočet…
  25. Dimenzovanie prierezových veličín pri ťahu/tlaku…
  26. Neutrálna os, neutrálne vlákno…
  27. Namáhanie krútením (krútiaci moment, napätie, deformácia)…
  28. Rozloženie šmykových napätí v priečnych rezoch pri krútení…
  29. Prierezový modul v krútení (vzťah, jednotky, popis veličín)…
  30. Dimenzovanie prierezových veličín pri krútení…
  31. Celkový uhol skrútenia a pomerný uhol skrútenia…
  32. Namáhanie ohybom (vnútorné silové veličiny, napätie, deformácia)…
  33. Určenie vnútorných silových veličín pri ohybe (rez zľava a sprava)…
  34. Schwedlerove vety…
  35. Rozloženie napätí v priečnych rezoch pri ohybe…
  36. Prierezový modul v ohybe (vzťah, jednotky, popis veličín)…
  2
  37. Dimenzovanie prierezových veličín pri ohybe…
  38. Energia napätosti pri ohybe…
  39. Metódy výpočtu priehybu a uhla sklonu priehybovej čiary…
  40. Princíp metódy približnej diferenciálnej rovnice priehybovej čiary…
  41. Princíp metódy začiatočných parametrov…
  42. Začiatočné parametre (popis, spôsob ich určenia)…
  43. Energetická metóda…
  44. Zalomené a zakrivené nosníky (vnútorné silové veličiny, napätia, dimenzovanie)…
  45. Hypotézy pevnosti, redukované napätie…
  46. Kombinované namáhanie, dimenzovanie pri kombinovanom namáhaní…