Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Vypracované otázky - Mechanika II

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
8,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45819
Posledná úprava
19.12.2016
Zobrazené
978 x
Autor:
dodi.cibulka35
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky ku skúške Mechanika II.
Vypracované všetky prednášky a otázky ku skúške Mechanika II., Kinematika I.

Kľúčové slová:

Mechanika

kinematika

harmónia

teleso

pohyb

dynamika

hmotný bod

zrýchlenie

rýchlosťObsah:
 • 1. Kinematika bodu: vyjadrenie polohy, rýchlosti a zrýchlenia bodu v rôznych súradnicových sústavách (s.s.): pravoúhla (karteziánska) s.s. priestorová a rovinná, polárna s.s., valcová s.s., prirodzená s.s.; zvláštne prípady pohybu bodu, pohyb bodu po kružnici s využitím prirodzenej s.s.
  2. Harmonický pohyb. Vzťahy pre polohu, rýchlosť a zrýchlenie; parametre pohybu.
  3. Kinematika telesa - posuvný pohyb telesa (definícia, vzťahy pre polohu, rýchlosť a zrýchlenie); rotačný pohyb telesa (definícia, uhlová poloha, uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie).
  4. Vektorové vyjadrenie kinematických veličín (pri pohybe bodu po kružnici), vzťahy pre rýchlosť a zrýchlenie.
  5. Všeobecný rovinný pohyb telesa: definícia, druhy kinematických väzieb, základný rozklad všeobecného rovinného pohybu telesa - vyjadrenie polohy, rýchlosti a zrýchlenia všeobecného bodu L.
  6. Kinematika súčasných pohybov, základné pojmy. Výsledné vzťahy pre rýchlosť a zrýchlenie bodu, Coriolisovo zrýchlenie.
  7. Kinematika mechanizmov: základné pojmy, rovinné kinematické dvojice, počet stupňov voľnosti mechanizmu, 4-členné a 3-členné rovinné mechanizmy.
  8. Analytické kinematické vyšetrovanie mechanizmov - definícia úlohy kinematického vyšetrovania mechanizmu. Trigonometrická metóda (príklad mechanizmu hobľovky), vektorová metóda (príklad excentrického kľukového mechanizmu).
  9. Dynamika hmotného bodu, základné pojmy, typy úloh, Newtonove zákony. Dynamika hmotného bodu v pravoúhlej, valcovej, polárnej a prirodzenej súr. sústave. Postup pri zostavovaní pohybových rovníc. d'Alembertov princíp - aplikácia na matematické kyvadlo.
  10. Veta o zmene hybnosti hmotného bodu v diferenciálnom a integrálnom tvare. Veta o zmene momentu hybnosti hmotného bodu v diferenciálnom a integrálnom tvare. Veta o zmene kinetickej energie hmotného bodu.
  11. Veta o pohybe ťažiska (strediska hmotnosti) sústavy hmotných bodov.
  12. Geometria hmôt - osové, rovinné a polárne momenty zotrvačnosti, deviačné momenty zotrvačnosti.
  13. Posuvný pohyb telesa - Newtonove pohybové rovnice (aplikáciou vety o pohybe ťažiska a vety o zmene hybnosti k ťažisku), zotrvačný silový účinok.
  14. Rotačný pohyb telesa - výsledné pohybové rovnice; zotrvačné silové účinky rotujúceho telesa - výsledné vzťahy bez odvodenia.
  15. Všeobecný rovinný pohyb telesa - Newtonove pohybové rovnice. Königova veta. Výsledné zotrvačné účinky (bez odvodenia).