Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Počítačové analýzy mechanizmov (otázky na skúšku)

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48174
Posledná úprava
17.06.2022
Zobrazené
28 x
Autor:
SISka0
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Mechanizmus:
• mechanické zariadenie, ktoré slúži k transformácii pohybu alebo k prenosu síl, či mechanickej energie, s možnosťou meniť rýchlosť , resp. druh pohybu. Najjednoduchším mechanizmom, ktorý poznali už ľudia v dávnej minulosti, je páka.
• Použitie: v kompresoroch, obrábacích strojoch, elektrotechnike, spaľovacích motoroch, robotoch a manipulátoroch, piestových čerpadlách.
• Rozdelenie z rôznych hľadísk:
- Podľa stálosti prevodu - s konštantným prevodom, s premenlivým prevodom
- Podľa počtu členov - jednoduché mechanizmy-3 až 4 členy, zložité mechanizmy-6 a viac členov
- Podľa vykonávaného pohybu - rovinné mechanizmy, priestorové mechanizmy-všeobecný pohyb a sférický pohyb
- Podľa stupňov voľnosti - s jedným stupňom, s viacerými stupňami voľnosti, s 2° voľnosti sa nazývajú diferenciály
- Podľa druhu pohonov - elektrické, hydraulické, pneumatické, magnetické, mechanické, kombinované
- Podľa účelu - prevodové, kľukové a výstredníkové, vačkové, kulisové, pákové a nožnicové, skrutkové, s prerušovaným pohybom-maltézsky a rohatko-západkový, krokový, regulačne, brzdiace a tlmiace.
2. Zloženie mechanizmov a stupne zložitosti:
• Sú tvorené sústavou vzájomne pohyblivo spojených telies, z ktorých je jedno nepohyblivé a nazýva sa rám. Tento člen zachytáva reakčné sily alebo momenty, ktoré pri transformácii pohybov vznikajú. Rám zvyčajne označujeme číslom 1 a hnací člen číslom 2, ďalšie členy 3,4....
• Členy ktoré mechanizmy poháňajú sa nazývajú hnacie ostatné členy sú hnané. Hnaný člen, ktorý vykonáva výsledný pohyb sa nazýva výstupný člen.
• Stupeň zložitosti určitého člena mechanizmu je daný počtom komponentov, s ktorými je tento člen priamo spojený.
...

Kľúčové slová:

PAM

počítačové analýzy mechanizmov

analýzy mechanizmov

mechanizmus

kinematika

kinematická schéma

súradnicová sústava

teleso

pohyb

pohyb telesa

kľuka

prevod

ozubené kolesoObsah:
 • Mechanizmus
  Zloženie mechanizmov a stupne zložitosti
  Kinematické dvojice
  Kinematické reťazce
  Kinematická schéma a stupne voľnosti
  Prirodzená súradnicová sústava
  Grafické riešenie mechanizmov
  Priamočiary a rotačný pohyb telesa
  Všeobecný rovinný pohyb telesa
  PC podpora
  Kľukové mechanizmy
  Kulisové mechanizmy
  Prevodové mechanizmy s ozubenými kolesami

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá