Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Základy konštruovania - okruhy otázky ku skúške

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
10,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48131
Posledná úprava
29.04.2022
Zobrazené
64 x
Autor:
ferko24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ortogonálne zobrazovanie - metódy, označovanie.

Princíp zobrazovania je totožný s princípom pravouhlého premietania na tri vzájomne kolmé priemetne, známym z deskriptívnej geometrie.

V technickej praxi treba zložitejšie predmety zobrazovať aj vo viac ako troch priemetniach a pretože sa zaviedla aj možnosť umiestniť zobrazovaný predmet voči premietacím rovinám iným ako v deskriptívnej geometrii popisovaným spôsobom, je príslušnými medzinárodnými normami zavedené iné jednoznačnejšie označovanie a názvoslovie premietacích metód.

Zásady zobrazovania prerušovaných čiar. Uveďte na príkladoch.

Sú to čiary čiarkované a bodkočiarkované. Využiváju sa na označovanie stredových čiar, valcových prvkov atď. Niektoré čiary sa možu ešte prerušovať pri kótovaní keď kotovacia čiara zasahuje do inej alebo do určitého prvku obrázku.

Kótovanie. Všeobecné zásady.
Zásady:
- Všetky rozmery, graf. značky a zápisy sa majú predpisovať tak aby sa mohli čítať pri pohľade zo spodnej strany výkresu alebo s pravej strany výkresu.
- Všetky tvarové prvky súčiastky sa na výkrese môžu kótovať len raz t.j sa neopakujú v ďalších pohľadoch.
- Sposob kotovania treba voliť s ohladom na technologický postup výroby súčiastky
- Kóty rozmerov sa uvádzajú tak aby sa dali z výkresu odčítať priamo. Nemuseli sa spočítavať viacere kóty viažúce sa k 1dnému kroku technolog. Postupu.
- Kóty sa píšu tenkou čiarov. Nesmú sa navzájom prekrižovať.
...

Kľúčové slová:

konštruovanie

hriadeľ

jednotný hriadeľ

skrutka

matica

závlačka

výkres

mierka rez

kóta

kótovanie

zápich

drážkovanie

spojenie

spojenie materiálovObsah:
 • Formáty výkresov. Druhy, skladanie.
  Úprava výkresových listov. Titulné bloky, súpis položiek. Označovanie odkazov na položky.
  Mierky. Druhy a predpisovanie na výkresoch.
  Ortogonálne zobrazovanie - metódy, označovanie.
  Zobrazovanie v pohľadoch. Druhy a označovanie. Uveďte na príkladoch.
  Rez - označovanie na výkresoch. Uveďte na príkladoch.
  Pootočený rez - označovanie na výkresoch. Uveďte na príkladoch.
  Miestny rez - označovanie na výkresoch. Uveďte na príkladoch.
  Prierez - označovanie na výkresoch. Uveďte na príkladoch.
  Zásady zobrazovanie viditeľných obrysov a hrán, neviditeľných obrysov a hrán. Uveďte na príkladoch.
  Predpisovanie stavu povrchu na výkresoch. Uveďte na príkladoch.
  Číselné označovanie kovových materiálov.
  Nakreslite spojenie dvoch materiálov pomocou: závrtnej skrutky, podložky so zrazenou hranou a korunkovej matice. Maticu poistite závlačkou.
  Nakreslite spojenie dvoch materiálov pomocou: lícovanej skrutky, podložky so zrazenou hranou a korunkovej matice. Maticu poistite závlačkou.
  Nakreslite spojenie dvoch materiálov pomocou: obyčajnej skrutky, pružnej perovej podložky a šesťhrannej matice.
  Nakreslite spojenie dvoch materiálov pomocou obyčajnej skrutky so šesťhrannou hlavou.
  Nakreslite spojenie dvoch materiálov pomocou obyčajnej skrutky so zapustenou hlavou.
  Nakreslite spojenie hriadeľa s nábojom pomocou tesného pera.
  Nakreslite závitové spojenie dvoch rúrok.
  ...

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • výkresy