Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Druhy nákladov na kvalitu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10412
Posledná úprava
04.06.2019
Zobrazené
1 937 x
Autor:
janka2705
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonomická teória definuje náklady podniku ako peňažné ocenenú spotrebu výrobných faktorov, včítane verejných výdajov, ktorá je vyvolaná tvorbou podnikových výnosov. Náklady sú - okrem hospodárskeho výsledku - najsúhrnnejším ukazovateľom hospodárenia výrobnej jednotky, odráža sa v nich výrobná, zásobovacia, odbytová činnosť podniku a jeho technická, ekonomická a organizačná úroveň. Náklady by teda mali byť merítkom spotrebovanej živej a zhmotnenej práce, súhrnnou mierou hospodárnosti výroby.

Kľúčové slová:

kvalita

náklady

základné ukazovatele kvality

výrobné faktory

hospodárnosť výroby

manažérstvo projektovania

výrobná činnosť podniku

EOQObsah:
 • Zoznam obrázkov
  Zoznam skratiek
  Slovník termínov
  Úvod
  1 Rovnováha medzi kvalitou a nákladmi
  1.1 Význam a spôsob sledovania nákladov na kvalitu
  1.2 Členenie nákladov podľa EOQ
  2 Druhy nákladov na kvalitu
  2.1 Základné ukazovatele kvality
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • FISHER, P. - KUCKO, L. - MOLNÁROVÁ, E.: Kvalita predáva, norma ISO 9000 - norma úspešných.
 • FLOREKOVÁ, Ľ: Riadenie kvality. FBERG TU Košice, 1999.
 • FLOREKOVÁ, Ľ . a kolektív: Metódy a prostriedky pre zabezpečenie kvality. Košice: TU F BERG, 1999. ISBN 80-7099-440-1.
 • HARRINGTON, H., J.: Náklady na nízkou jakost. IBM Corp., 19.
 • KMEŤ , S.: Akosť v praxi. Žilina: MASM, 1993.
 • KUPKOVIČ ,M.: Faktory ekonomickej efektívnosti. Bratislava: Alfa, 1987.
 • NENADÁL, J.: Ekonomika akosti v praxi. Žilina: MASM, 1993.
 • ŠÍBLA, D. a kolektív: Malý slovník trhovej ekonomiky. Bratislava: Elita,1991.
 • http://fmmi10.vsb.cz/639/qmag/mj32-cz.htm
 • http://fmmi10.vsb.cz/639/qmag/mj46-cz.pdf