Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Technická Mechanika - Kinematika KOMPLET (poznámky z prednášok, skriptá, ťahák)

«»
Prípona
.rar
Typ
skriptá
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
12,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47955
Posledná úprava
18.06.2021
Zobrazené
69 x
Autor:
matus.medvid
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

V nasledujúcich kapitolách sa budeme zaoberať mechanickým pohybom častíc, resp. telies.
Mechanický pohyb - proces, pri ktorom sa mení poloha častice (telesa) v priestore vzhľadom na iné častice (telesá).
Mechanika - oblasť fyziky, v ktorej sa študuje mechanický pohyb.
Pri skúmaní mechanického pohybu môžeme uvažovať dve hľadiská - podľa nich delenie mechaniky na kinematiku a dynamiku.
Kinematika - sa zaoberá matematickým popisom pohybu (hľadaním funkčných závislostí medzi parametrami pohybu a časom).
Dynamika - hľadá súvislosť charakteru pohybu s jeho príčinou.

1. Kinematika hmotného bodu

Základné pojmy

Vzťažná ( referenčná ) sústava - skupina telies, ktoré podľa dohody budeme považovať za nehybné a vzhľadom ku ktorým budeme vyšetrovať pohyb iných telies vzťažných sústav - ľubovolne veľa
pohyb tých istých častíc (telies) v rôznych vzťažných sústavách vyzerá rôzne - pohyb je pojem relatívny
praktické dôvody - voľba takej vzťažnej sústavy, v ktorej vyšetrovaný pohyb vyzerá čo najjednoduchšie
...

Kľúčové slová:

kinematika

mechanika

technická mechanika 1

technická mechanika I

pohyb

dynamika

teleso

častica

rovina

zrýchlenieObsah:
 • Skriptá
  1. Kinematika hmotného bodu
  1.1. Polohový vektor, dráha, rýchlosť a zrýchlenie hmotného bodu (častice)
  1.2. Uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie
  1.3. Rozklad zrýchlenia na tangenciálnu a normálovú zložku
  1.4. Klasifikácia pohybov
  + 46 strán poznámok z prednášok
  + ťahák

Zdroje:
 • Prednášky
 • Poznámky
 • Skriptá