Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Technologickosť konštrukcie z hľadiska montáže

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8947
Posledná úprava
11.05.2018
Zobrazené
2 922 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojmom technologickosť sa vyjadrujú úpravy rozmerov, tvarov, materiálov a ďalších parametrov výrobkov a ich súčiastok, ktoré umožňujú docieliť nízku prácnosť, eliminovať nedostatky predchádzajúcich výrobných operácií a zabezpečiť potrebnú ekonomickú efektívnosť pri ich realizácií v montáži. Technologické výrobky okrem iného umožňujú aj prechod z neautomatizovaných na automatizované montážne operácie.
Montáž je previerkou správnosti konštrukcie a nedostatkov z predchádzajúcich technologických procesov. Náklady na montáž v dôsledku nevhodnej konštrukcie a nekvalitne vyrobených súčiastok sa môžu podstatne zvýši. So zvyšujúcim sa stupňom automatizácie úmerne rastú požiadavky na technologickosť výrobkov a presnosť ich prevedenia. Výrobky vyvíjané pre automatizovanú výrobu musia spĺňať osobitné požiadavky Racionalizačné a automatizačné zámery v montáži sú najúčinnejšie vtedy, keď sa začnú uskutočňovať od analýz technologickosti výrobku. Potrebné je dosiahnuť, aby pri daných výrobných podmienkach a danom objeme výroby bola zabezpečená racionálna a ekonomická montáž. Vhodným riešením výrobkov je možné výrazne zjednodušovať montážny proces, eliminovať manuálnu prácu, zvyšovať kvalitu a zabezpečovať aj ďalšie efekty. Najväčšie úspory sú zabezpečené vtedy, keď už pri tvorbe konceptu výrobku sú zohľadňované všetky vplyvy, teda aj vplyvy na výrobný a hlavne na montážny proces Nezávisle od toho, akým spôsobom bude výrobok montovaný je výhodné realizovať reštrukturalizáciu jeho koncepčného a konštrukčného riešenia podľa montážnych hľadísk. Racionálna montáž výrobkov je zmysluplná len vtedy ak súčiastky, montážne skupiny a výrobok vykazujú výhodné vlastnosti a znaky stanovené už v etape vývoja. Konštrukcia výrobku vhodná pre montáž predstavuje významný racionalizačný potenciál pre budúcnosť. Dobrý návrh výrobku ovplyvňuje montážne náklady. Docieli sa systematickým využívaním zodpovedajúcich opatrení vo všetkých etapách vývoja výrobku. Najväčší racionalizačný potenciál majú komplexné opatrenia. Významne sú aj parciálne opatrenia, ktorými je možné dosiahnuť racionalizačné efekty v konkrétnych podmienkach montáže výrobkov.

Kľúčové slová:

technologickosť konštrukcie

montáž

obmedzovanie montážnych skupín

orientácia

prívod komponentov

montážne systémyObsah:
 • Úvod
  1. Pojem technologickosti konštrukcie -2-
  1.1 Technologickosť konštrukcie z hľadiska montáže všeobecne -2-
  1.2 Základné pravidlá -4-
  1.3 Pravidlá pre obmedzovanie montážnych skupín -5-
  1.3.1 Premiestňovanie komponentov montáže -7-
  1.3.2 Orientácia a prívod komponentov -9-
  1.3.3 Polohovanie a orientácia .9
  1.4 Výkonnosť montážnych systémov 11
  Zoznam literatúry

Zdroje:
 • Valentovič,E.,: Základy montáže.STU, Bratislava, 2001
 • Vlach,B. a kol.,: Technológie a obráběni a montáží. SNTL, Praha, 1990.
 • Kováč, J., Svoboda, M., Líška, O.: Automatizovaná a pružná montáž, Vienala Košice, 2000,
 • Štefánek, M.: Technologickosť konštrukcie, STU, Trnava, 2007