Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 46   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Biologicky motivované systémy (neurónové siete typu ART) v rozpoznávaní reči
95,3%
0,3 3x
Agentové systémy
94,8%
1,5 1x
Využitie neurónových sietí pri identifikácii multiparametrických systémov
94,7%
0,4 8x
Teória hier - kybernetika a manažment
94,0%
0,3 17x
Umelá inteligencia a expertné systémy A - prednášky
93,0%
0,7 17x
Mobilné roboty pre využitie pod vodou
92,7%
0,7 20x
Vznik, definícia a aplikácie fuzzy logiky
92,7%
0,2 8x
Inteligentný ratingový systém - manažment projektov
92,3%
0,4 5x
Porovnanie metód riadenia stability robota Nao stojaceho na dvoch nohách s využitím tlakových senzorov (FSR)
92,3%
0,6 0x
Kriminálne správanie
92,3%
0,1 2x
Využitie umelej inteligencie v navigácii autonómneho vozidla
92,0%
2,8 107x
Expertné a znalostné systémy (zadanie)
89,7%
0,1 50x
Teória konfabulácie
88,3%
0,4 0x
Vypracované otázky z okruhu Umelá inteligencia
84,0%
1,7 5x
Lokálna operačná sieť LonWorks
81,2%
0,5 10x
Transport Tycoon
81,0%
1,1 1x
Hľadanie najkratšej cesty - Dantzingov algoritmus
79,8%
0,3 40x
Vnemové kríženie - seminárna práca
78,7%
0,1 0x
Konštrukcia opakovateľnej fuzzy klasifikácie
75,9%
0,1 2x
Kybernetika a manažment
74,3%
1,4 8x
Podvody na finančnom trhu
74,0%
0,1 22x
Úvod do bayesových sietí - prezentácia
72,7%
1,2 3x
UIES - diagnostika PC
72,0%
0,1 14x
Bayesov klasifikátor - strojové učenie (počítačové zadanie)
71,0%
0,1 6x
Expertné systémy - T-mobile BOT
68,9%
0,1 6x
Umelá inteligencia, Václav Račanský
67,4%
0,4 3x
Inteligencia
66,6%
0,3 4x
Neurónové siete, Martin Kuba
66,2%
0,4 6x
Jednoduchý dopredný produkčný systém
66,0%
0,1 10x
Využitie umelej inteligencie v medicíne
65,3%
0,1 8x
Telemedicína a medicínska robotika
63,3%
0,1 21x
Virtuálna realita
62,1%
0,5 29x
Adobe photoshop
61,8%
1,1 6x
Prolog - Napíšte predikát, ktorý vráti n-tý prvok v zozname (zadanie)
60,7%
0,1 0x
Evolučné algoritmy
60,3%
0,1 27x
UI - Perceptrón
59,8%
0,5 8x
História a vývoj metodiky konštruovania v robotických systémoch
59,3%
1,5 4x
Perceptron - jednoduchšia neurónová sieť
59,3%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: