Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Úvod do bayesových sietí - Introduction to Bayesian Belief Networks

«»
Prípona
.pdf
Typ
prezentácia
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13554
Posledná úprava
22.04.2021
Zobrazené
1 482 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Bayesova sieť (BS)
- široko používaný formalizmus na reprezentáciu neurčitých poznatkov v UI
- tiež nazývané: pravdepodobnostné - závislostné grafy, pravdepodobnostné siete, kauzálne siete, znalostná mapa atp.
- reprezentuje závislosti medzi premennými
- dáva stručnú špecifikáciu združeného rozdelenia pravdepodobností

Bayesian Network (BN)
- widely used formalism for representing uncertain knowledge in AI
- also called: belief nets, probabilistic dependence graphs, probabilistic network, causal networks, knowledge map, etc.
- represents the dependencies between variables
- gives a concise specification of the joint probability distribution
...

Kľúčové slová:

Bayes

Thomas Bayes

bayesova sieť

inžinierstvo

nedokonalosť

neznalosť

pravdepodobnosť

interpretácie pravdepodobnosti

dôkaz

podmienená nezávislosť

algoritmus

ftaObsah:
 • Teoretické zázemie - Theoretical background
  Definícia bayeseovej siete - Bayesian network definition
  Úvodný príklad - Introductory example
  Podmienená (ne)závislosť aktívna cesta, d-separácia, inferencia - Condition (in)dependence, active path, d-separation, inference
  BS pre analýzu spoľahlivosti (príklad) - BN for dependability analysis (example)
  Deterministické vs. zašumené uzly - Deterministic vs. Noisy nodes
  Rozhodovacie siete (influenčné diagramy) - Decision Networks (influence diagrams)
  SW nástroje, aplikácie - Software tools, applications

Zdroje:
 • SPALEK, J. - JANOTA, A. - BALAŽOVIČOVÁ, M. - PŘIBYL, P.: Rozhodovanie a riadenie s podporou umelej inteligencie. 1. vyd. Žilina: EDIS ŽU, Február 2005 (374 str., 154 obr., 58 tab.) ISBN 80-8070-354-X