Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 269   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 027   |   Strana 1 / 51


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 5x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 3x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 10x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 1x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 5x
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3%
0,8 3x
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 1x
Choosing (and reneging on)
96,3%
0,7 0x
Využitie alternatívnych zdrojov energie v doprave (prezentácia na zápočet)
96,1%
4,7 2x
Erózia pôdy na Slovensku
95,1%
1,7 3x
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9%
37,2 0x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 9x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 0x
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4%
0,8 0x
Kvalita služieb dopravy v cestovnom ruchu
93,4%
1,9 6x
Krízová komunikácia
93,3%
2,2 0x
Integrované výrobné systémy
93,2%
10,9 3x
Tribológia a servis strojov - prezentácie z cvičení
92,9%
2,0 19x
Využitie inteligentných dopravných systémov v cestnej nákladnej doprave, plány do budúcnosti
92,9%
0,7 0x
Krízový manažment v podniku
92,8%
0,5 4x
Základné makroekonomické ukazovatele - prezentácia
92,6%
0,1 0x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 26x
Recyklácia kovových hutníckych a teplárenských odpadov
92,3%
7,8 3x
Ekonomika - Formovanie trhu a trhový mechanizmus - prezentácia
92,3%
0,2 3x
Výskum dynamiky vegetácie horských smrečín na území Nízkych Tatier – sledovanie zmien od krajiny po mikrostanovište
92,3%
18,7 7x
Skúsenosti s typologickým mapovaním v nadväznosti na hodnotenie prirodzenosti lesov
92,3%
4,2 10x
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2%
0,1 10x
Marketingová distribučná politika (zameranie na veľkoobchod a maloobchod)
92,2%
5,5 12x
Lymská borelióza
92,2%
0,5 8x
Mikroekonómia - stručný obsah profilového predmetu
92,1%
0,1 100x
Potravinársky maloobchod BILLA u nás a v Rakúsku
92,0%
1,8 0x
Prezentácia Enviromentálne manažérstvo
91,8%
0,1 6x
Vizitky, pozvánky, používanie vizitiek, skratky a ich význam, predpísané oblečenie na pozvánke - prezentácia
91,7%
0,3 4x
Aristoteles
91,6%
1,4 8x
NC výrobná technika - prezentácie z cvičení
91,5%
11,0 204x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x
Ďalšie zložky marketingového komunikačného mixu
91,0%
0,1 0x
Postavenie policajného zboru vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám
90,9%
0,3 1x
Prezentácia k predmetu Marketing služieb
90,8%
0,7 31x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: