Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 065   |   Strana 1 / 52


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 55x
Prostitúcia a iné sexuálne deviácie (história, príčiny, druhy, riešenie, prevencia...)
100,0%
0,1 7x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 19x
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0%
0,2 23x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 11x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 5x
Umelá inteligencia v informačných systémoch
98,9%
3,3 0x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Kalkulácie a rozpočty (prednáškay č.1 až č. 7)
98,2%
0,1 9x
Úvod do bayesových sietí - Introduction to Bayesian Belief Networks
98,1%
1,2 3x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 2x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 12x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Zmluva z Nice a Lisabonská zmluva
97,4%
0,6 21x
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3%
0,8 4x
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
97,1%
0,1 2x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 73x
Rozhodovacie tabuľky - rozhodovacia štruktúra (charakteristika, druhy rozhodovacích tabuliek, výpočty...)
96,8%
0,1 7x
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7%
3,8 33x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 41x
Výrobné faktory - prezentácia z predmetu Ekonomika a riadenie podniku
96,4%
3,2 7x
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 1x
Choosing (and reneging on)
96,3%
0,7 0x
Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov
96,3%
1,6 10x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Využitie alternatívnych zdrojov energie v doprave (prezentácia na zápočet)
96,1%
4,7 2x
Princípy kybernetiky 1. rádu
95,6%
0,1 3x
Erózia pôdy na Slovensku
95,1%
1,7 4x
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9%
37,2 8x
Chemické zbrane hromadného ničenia
94,5%
0,9 5x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 42x
Výskum dynamiky vegetácie horských smrečín na území Nízkych Tatier - sledovanie zmien od krajiny po mikrostanovište
94,4%
18,7 8x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 11x
Pedagogické disciplíny - súčasný pohľad a rozdelenie pedagogických disciplín
94,2%
1,5 1x
Nové spôsoby rezania materiálu vodným lúčom, plazmou, laserom
94,2%
0,7 6x
Efekty premietania snímok
93,9%
1,6 1x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Skúsenosti s typologickým mapovaním v nadväznosti na hodnotenie prirodzenosti lesov
93,8%
4,2 11x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 2x
Riadiaci proces a jeho funkcie (rozhodovací proces)
93,6%
0,4 12x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: