Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 128   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 004   |   Strana 1 / 51


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 4x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 3x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 8x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 1x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 4x
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3%
0,8 3x
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 0x
Využitie alternatívnych zdrojov energie v doprave (prezentácia na zápočet)
96,1%
4,7 2x
Erózia pôdy na Slovensku
95,1%
1,7 2x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 0x
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4%
0,8 0x
Kvalita služieb dopravy v cestovnom ruchu
93,4%
1,9 6x
Krízová komunikácia
93,3%
2,2 0x
Integrované výrobné systémy
93,2%
10,9 3x
Tribológia a servis strojov - prezentácie z cvičení
92,9%
2,0 19x
Využitie inteligentných dopravných systémov v cestnej nákladnej doprave, plány do budúcnosti
92,9%
0,7 0x
Krízový manažment v podniku
92,8%
0,5 3x
Základné makroekonomické ukazovatele - prezentácia
92,6%
0,1 0x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 23x
Recyklácia kovových hutníckych a teplárenských odpadov
92,3%
7,8 2x
Ekonomika - Formovanie trhu a trhový mechanizmus - prezentácia
92,3%
0,2 2x
Výskum dynamiky vegetácie horských smrečín na území Nízkych Tatier – sledovanie zmien od krajiny po mikrostanovište
92,3%
18,7 7x
Skúsenosti s typologickým mapovaním v nadväznosti na hodnotenie prirodzenosti lesov
92,3%
4,2 10x
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2%
0,1 10x
Marketingová distribučná politika (zameranie na veľkoobchod a maloobchod)
92,2%
5,5 10x
Mikroekonómia - stručný obsah profilového predmetu
92,1%
0,1 99x
Potravinársky maloobchod BILLA u nás a v Rakúsku
92,0%
1,8 0x
Prezentácia Enviromentálne manažérstvo
91,8%
0,1 6x
Vizitky, pozvánky, používanie vizitiek, skratky a ich význam, predpísané oblečenie na pozvánke - prezentácia
91,7%
0,3 4x
Aristoteles
91,6%
1,4 6x
NC výrobná technika - prezentácie z cvičení
91,5%
11,0 197x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x
Ďalšie zložky marketingového komunikačného mixu
91,0%
0,1 0x
Postavenie policajného zboru vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám
90,9%
0,3 1x
Prezentácia k predmetu Marketing služieb
90,8%
0,7 31x
Ekonomika - Rozbor problematiky vecného bremena - prezentácia
90,8%
0,1 0x
Makroekonomický kolobeh - nominálny a reálny produkt
90,8%
0,2 4x
Typológia - stravovacie a ubytovacie zariadenia
90,7%
5,7 6x
Prezentácia a referát na tému Ekologické domy
90,7%
5,1 12x
Civilná ochrana - prvá pomoc, ohrozenie
90,6%
2,9 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: