Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 040   |   Strana 1 / 51


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 49x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 9x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 5x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Kalkulácie a rozpočty (prednáškay č.1 až č. 7)
98,2%
0,1 5x
Úvod do bayesových sietí - Introduction to Bayesian Belief Networks
98,1%
1,2 3x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 2x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 8x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3%
0,8 3x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 60x
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7%
3,8 32x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 40x
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 1x
Choosing (and reneging on)
96,3%
0,7 0x
Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov
96,3%
1,6 10x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Využitie alternatívnych zdrojov energie v doprave (prezentácia na zápočet)
96,1%
4,7 2x
Erózia pôdy na Slovensku
95,1%
1,7 3x
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9%
37,2 5x
Chemické zbrane hromadného ničenia
94,5%
0,9 5x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 42x
Výskum dynamiky vegetácie horských smrečín na území Nízkych Tatier - sledovanie zmien od krajiny po mikrostanovište
94,4%
18,7 7x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 9x
Pedagogické disciplíny - súčasný pohľad a rozdelenie pedagogických disciplín
94,2%
1,5 0x
Efekty premietania snímok
93,9%
1,6 1x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Skúsenosti s typologickým mapovaním v nadväznosti na hodnotenie prirodzenosti lesov
93,8%
4,2 11x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 1x
Riadiaci proces a jeho funkcie (rozhodovací proces)
93,6%
0,4 10x
Kvalita služieb dopravy v cestovnom ruchu
93,4%
1,9 9x
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4%
0,8 0x
Ľanové semeno a mledzivo
93,3%
20,1 7x
Krízová komunikácia
93,3%
2,2 2x
Integrované výrobné systémy
93,2%
10,9 4x
Suicidalita - všetky psychické sily a funkcie, ktoré smerujú k sebazničeniu
93,1%
0,9 2x
Prezentovanie - príprava na prejav, resp. prezentáciu
93,1%
0,4 4x
Čerpadlá - druhy čerpadiel a ich popis
93,0%
2,8 21x
Tribológia a servis strojov - prezentácie z cvičení
92,9%
2,0 20x
Využitie inteligentných dopravných systémov v cestnej nákladnej doprave, plány do budúcnosti
92,9%
0,7 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: