Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov

«»
Prípona
.pdf
Typ
prezentácia
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11402
Posledná úprava
29.11.2018
Zobrazené
3 015 x
Autor:
tulak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prezentácia prednesená na seminári "Ozbrojené sily a študenti", pri príležitosti 15.výročia založenia Topografického ústavu, Banská Bystrica 13.3. 2008

Predstavujeme náš výskumný zámer: skúmame dynamiku vegetácie na rozdielnych priestorových úrovniach - od krajinnej až po mikrostanovište. Táto prednáška sa zaoberá stratifikáciou horských smrekových lesov podľa kritéria prirodzenosti ich textúry na krajinnej úrovni. Pre tento účel využívame historické letecké meračské snímky z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici.

Kľúčové slová:

horské lesy

smrečiny

štruktúra

textúra

dynamika vegetácie

stratifikácia

krajina

DPZ

GIS

historické snímky

LMSObsah:
 • Úvod
  Predmet - záujmové územie
  Stratifikácia horských lesov - podľa typu stanovišťa
  Variabilita textúry lesa
  Kritérium prirodzenosti horských lesov
  Definícia prirodzenosti štruktúry a textúry
  Materiál - letecké snímky
  Metóda - jednoduchá georeferencia
  Metóda - vektorizácia
  Poďakovanie

Zdroje:
 • BEBI, P., KIENAST, F., SCHÖNENBERGER, W. 2001: Assessing structures in mountain forests as a basis for investigating the forests' dynamics and protective function. Forest Ecology and Management 145: 3-14.
 • EUROSENSE, GEODIS 2006: Digitálna ortofotomapa SR, http://mapy.atlas.sk
 • GLONČÁK, P. 2008: Dynamika vegetácie horských smrečín 7. vegetačného stupňa [Projekt dizertačnej práce], depon in: Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 32 pp. (bez príloh).
 • TOPU 2008: Historické letecké snímky z roku 1949. Archív Topografického ústavu, Banská Bystrica.
 • ÚLZI - NLC 2007: GIS vrstva lesných typov. Národné lesnícke centrum Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informácií. Nepublikované.