Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Zmluva z Nice a Lisabonská zmluva

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13901
Posledná úprava
22.09.2021
Zobrazené
2 230 x
Autor:
anickat
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zmluva z Nice
—- podpísaná 11. decembra 2000 v Nice členskými štátmi EÚ
—- nadobudla účinnosť 1. februára 2003
—- Zmluvu prijala Európska rada ako politický orgán EÚ, ktorý sa skladá z hláv všetkých členských štátov, na medzivládnej konferencii v Nice.
—- Zmluvu prijala Európska rada ako politický orgán EÚ, ktorý sa skladá z hláv všetkých členských štátov, na medzivládnej konferencii v Nice.
...
—Hlavným cieľom Zmluvy z Nice bola realizovať inštitucionálnu reformu EÚ tak, aby bola schopná zvládnuť rozšírenie o nové členské krajiny.
—Väčšina prijatých opatrení mala pripraviť Úniu na prijatie 10 ďalších krajín a zabezpečiť jej akcieschopnosť do budúcnosti.
...
Pred zmluvou z Nice sa Európska komisia skladala z 20 členov vrátane predsedu. Veľké štáty (Francúzsko, Španielsko, Veľká Británia, Nemecko a Taliansko) mali po 2 komisároch a ostatné krajiny len po jednom.
Výsledky z Nice
Od roku 2005 je každá krajina v Komisii zastúpená vždy jedným komisárom. Počet komisárov by nemal prekročiť 27. V prípade, že EU bude mat viac ako 27 členských štátov, bude sa Komisia skladať z menšieho počtu komisárov, ktorý budú vyberaní na základe rotačného systému. Tento systém bude založený na rovnosti a bude vytvorený Radou, ktorá bude v tomto prípade rokovať jednomyseľne.
Predseda Komisie bude od roku 2005 vymenovaný na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou a získa väčšie právomoci.
...

Kľúčové slová:

Lisabonska zmluva

Európska únia

Nice

politický orgán

Európsky parlament

hlasovanie

Lisabon

demokracia

transparentnosť

sloboda

solidarita

bezpečnosťObsah:
 • Zmluva z Nice
  Výsledky Zmluvy z Nice
  Veľkosť a zloženie Európskej komisie
  Rozloženie hlasov v Rade EU
  Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou
  Európsky parlament
  Lisabonská zmluva
  Výsledky Zmluvy z Lisabonu
  Viac demokracie a transparentnosti v Európe
  Účinnejšia Európa
  Európa založená na právach a hodnotách, slobode, solidarite a bezpečnosti
  Úloha Európy ako hráča na svetovej scéne
  Použitá literatúra

Zdroje: