Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 177   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prednášky z predmetu Úvod do štúdia literatúry
99,1%
0,2 44x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 180x
Drogové závislosti a ich prevencia - ročníková práca, prezentácia a dotazník
98,7%
0,1 26x
Rozvoj výtvarnej expresie
96,2%
0,1 10x
Sociálna psychológia - vypracované otázky
95,5%
0,1 7x
Arteterapia - seminárna práca
95,5%
0,1 33x
Základy sociálnej práce - čo všetko je sociálna práca
92,3%
0,2 4x
Aktuálne možnosti tvorby edukačného projektu v materskej škole
92,3%
0,3 44x
Vypracované štátnicové otázky - pedagogika a psychológia
92,3%
0,7 36x
Vypracované maturitné otázky z literatúry
92,0%
0,1 6x
Didaktika jazykovej a literárnej výchovy- otázky
91,6%
0,1 12x
Vyšetrenie aktuálnej úrovne školských vedomostí žiaka zlyhávajúceho na ZŠ
91,0%
0,2 10x
Vypracované otázky ku skúške z Pedagogiky
90,9%
0,4 1x
Informatórium školy materskej
90,6%
0,2 33x
Systém literárnych druhov a žánrov
90,5%
1,1 25x
Predškolská a elementárna pedagogika - Štátnicové otázky Bc.
90,2%
2,2 11x
Integrovaný projekt na multikultúrnu a emocionálnu výchovu rómskych a nerómskych žiakov
89,7%
4,6 3x
Vypracované okruhy na skúšku zo Všeobecnej psychológie
89,7%
0,1 13x
Vypracované otázky z Pedagogiky
89,4%
0,3 1x
Špeciálno - pedagogické orientačné vyšetrenie špecifických vývinových porúch učenia pre I. stupeň ZŠ
88,8%
0,2 48x
Komparácia školstva na Slovensku a v Mexiku
88,4%
0,1 6x
Predškolská pedagogika
88,0%
0,1 9x
Rómska kultúra a edukácia rómskych žiakov
87,3%
3,5 10x
Špeciálna pedagogika - súhrnné poznámky z prednášok
87,2%
0,1 12x
Psychohygiena - vypracované otázky
86,9%
0,1 7x
Vývin motoriky v predškolskom a mladšom školskom veku
86,7%
0,1 1x
Predpojatosť voči pohlaviu
86,3%
0,1 6x
Terapeutická funkcia knihy v predškolskom veku
85,5%
0,1 4x
Otázky na elementárnu didaktiku
84,9%
0,6 12x
Prednášky z predmetu- Prírodoveda
84,8%
0,2 14x
Podklady na skúšku z Pedagogickej diagnostiky
84,7%
0,2 14x
Integratívny hrovo - edukačný projekt
84,7%
0,9 29x
Možnosti využitia učebných pomôcok a didaktickej techniky v odbornom vzdelávaní na SOŠ
84,6%
1,0 1x
Pedagogická komunikácia - vypracované otázky
84,2%
0,1 14x
Typy drog a drogová závislosť
83,8%
1,2 10x
Aktéri edukačného procesu, žiak-učiteľ
83,7%
0,1 5x
Humánna geografia 2 - prezentácia Bardejova
83,5%
3,0 2x
Seminárna práca na tému Prvá pomoc
83,5%
0,4 9x
Základy afroekológie - Pestovateľské práce
83,4%
0,2 3x
Počítačové hry a ich miesto v informatike
83,2%
12,6 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: