Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Predškolská pedagogika

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7639
Posledná úprava
16.04.2018
Zobrazené
3 109 x
Autor:
julinka09
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informácia o režime dňa je prenosný prostriedok, pomocou ktorého určené prostredie naznačuje deťom miesto a postup činností. V neznámom prostredí môže byť použité na predznačenie použiteľných zmien a na priebežné začlenenie nových aktivít do dennej rutiny.
Na základe prístupnej informácie o režime dňa dieťa vie, čo sa kde má urobiť, ako aj to, v akom poradí nasledujú jednotlivé činnosti. Zobrazuje plynutie času a jeho zadelenie. Môže obsahovať i mnohé ďalšie doplňujúce informácie, napr. i fotografie osôb, ktoré sa zúčastňujú činností, okolnosti, podmienky, alternatívne možnosti prispôsobené nárokom dieťaťa.
Nasledovné organizačné formy denného režimu:
Hry a činnosti podľa voľby detí (tvorivé hry) - tzv. tvorivé hry, v ktorých sa uplatňuje
spontaneita a tvorivá aktivita dieťaťa.
Ranné cvičenie - sa realizuje každý deň, a to spravidla integrovane v rámci
dopoludňajších výchovno-vzdelávacích činnosti.
Telovýchovné chvíľky
Zamestnanie- sa realizuje v závislosti od výberu cieľov a konkrétneho obsahu.
Didaktické aktivity - sa realizujú v súlade s vyššie uvedenou odborno-metodickou
charakteristikou. V didaktických aktivitách sa plynule striedajú rozmanité hry a výchovno-vzdelávacie činnosti detí, ktoré sa vzťahujú na ciele a obsah jednej, alebo niekoľkých výchovných zložiek realizovaných súbežne.
Pobyt detí vonku - sa uskutočňuje každodenne s rôznym obsahovým zameraním.
Záujmové činností - (v odpoludňajšom čaše), v ktorých sa okrem spontánnych hier
spresňujú a upevňujú získané poznatky dieťaťa prostredníctvom rôznych tvorivých činnosti; výrazne sa uplatňuje individuálny prístup učiteľky k dieťaťu.

Kľúčové slová:

denný život

program výchovy

právna subjektivita

predškolské inštitúcie

materská školaObsah:
 • Denný život
  Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách
  Denný program v materskej škole
  Organizácia činnosti
  Plány výchovno-vzdelávacej činnosti
  Formy práce s deťmi vo výchovno - vzdelávacom procese v materskej škole
  ZÁKLADNÉ ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
  Základné rozvojové možnosti 2-3 ročných detí
  Základné rozvojové možnosti 3 - 4 ročných detí
  Základné rozvojové možnosti 4-5 ročných detí
  Základné rozvojové možnosti 5 - 6 ročných detí
  Materská škola a legislatíva
  Právna subjektivita materskej školy
  Predškolské inštitúcie
  Predškolské zariadenia