Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Špeciálna pedagogika - súhrnné poznámky z prednášok

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10867
Posledná úprava
17.06.2019
Zobrazené
1 159 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
definícia ŠP: vedný odbor v sústave pedag. vied, kt. sa zaoberá teóriou a praxou výchovy, edukácie(t.j. výchovy, vyučovania, vzdelávania) detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo narušených komun. schopností, či psychosoc. narušenia, alebo z dôvodu iných špecif. daností, porúch učenia, správania, môžu sa sem zaradiť aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom či inými špecif. potrebami
predmet : skúmanie podstaty a zákonitostí edukácie postihnutých resp. narušených z aspektu etiológie, symptomatológie, korekcie príslušného defektu,, metód edukácie , reedukácie a profylaxie neadekvátneho vyrovnávania sa s postihnutím výchova a vzdelávanie ľudí, kt. nie sú väčšinový, kt. sa nachádzajú mimo normu v mínusovej a plusovej hodnote ( telesne, zmyslovo, rečovo, mentálne a psychosoc. narušenie)

Kľúčové slová:

špeciálna pedagogika

kompenzácia

reedukácia

korekcia

špeciálnopedagogický proces

etopédia

logopédia

psychopédia

somatopédia

revalidizácia

resocializáciaObsah:
 • Definícia ŠP
  Predmet
  Cieľ
  Užšie zameranie
  Označenie odboru
  Koncepcia a štruktúra odboru z histor. aspektu
  Ohrozenie
  Základné aktivity
  Rehabilitácia
  Resocializácia
  Revalidizácia
  Edukácia
  Reedukácia
  Kompenzácia
  Korekcia
  Stimulácia
  Špeciálnopedagogický jav
  Špeciálnopedagogický proces
  Norma
  Formy vyučovania postihnutých a narušených
  1. Surdopédia
  2. Somatopédia
  3. Etopédia
  4. Tyflopédia
  5. Psychopédia
  6. Logopédia